Mnogi ljudi misle da je najveće iskušenje izgubiti nekoga ili nešto na ovom svijetu…

Visits: 497 Today: 2

Mnogi ljudi misle da je najveće iskušenje izgubiti nekoga ili nešto na ovom svijetu. Svakako da trebamo čuvati drage ljude i važne stvari, ali najveće iskušenje na ovom svijetu je imati tvrdo srce, koje nije svjesno svoje prolaznosti i Božije vječnosti. Takvo srce porađa dugu nadu, kako nas Kur’an uči. A onda, takva osoba čini grijeh jer mladost smatra trajnom, ne obilazi roditelje jer misli da ima vremena, ne odgaja dijete jer je “još uvijek malo”, ne otvara Kur’an da vidi šta mu Stvoritelj poručuje jer “još uvijek ima prečih stvari da riješi”, i tako dalje. Ovaj nam svijet može biti Džennet prije Dženneta ukoliko skratimo svoju nadu. Nije istinska vjera nositi pohabanu odjeću, već – u punoj snazi i na vrhuncu uspjeha – biti svjestan da to sve ostaje iza nas!


Ammar Bašić