MALA DJELA KOJA UVODE U DŽENNET

Visits: 284 Today: 1

Često razmišljamo o velikim djelima, ali Poslanik a.s. nas podučava da sa malim djelima postignemo velike rezultate: “Ne potcjenjuj ništa od dobrih djela! Pa čak ni to da vedra lica susretneš brata muslimana!” (Muslim)

Kaže Muhammed a.s.: „Ukoliko čovjek bude radio četrdeset djela, od kojih je najvrijednije da posudi ovcu da je neko drugi muze, nadajući se sevapu i vjerujući u ono što je obećano, Allah će ga zbog toga uvesti u džennet.“ (Buharija).

Navedeni hadis je od davnina poticao umne ljude na razmišljanje o tome koja su to naizgled mala, a u suštini itekako velika djela. Neki su nabrojali petnaestak, a neki čak četrdeset djela, za koja smatraju da su obuhvaćena ovim hadisom.

Ibn Bettal (umro 449.h.g.) u svome komentaru Buharijinog Sahiha navodi sljedećih četrdeset “malih” djela:

 1. Prevesti nekoga prevoznim sredstvom
 2. Nahraniti gladnog
 3. Napojiti žednog
 4. Nazvati selam onome koga sretneš
 5. Ukloniti prepreku sa puta
 6. Nazdraviti onome ko je kihnuo
 7. Pomoći radniku
 8. Pomoći u poslu onome ko ne zna da radi
 9. Dati konopac
 10. Obuti bosonogog
 11. Praviti društvo usamljenom
 12. Otkloniti nesreću od muslimana
 13. Obezbjediti potrebu bratu muslimanu
 14. Sakriti mahanu
 15. Napraviti mjesto bratu na sjelu
 16. Obradovati muslimana
 17. Pomoći onoga kome je nepravda nanesena
 18. Spriječiti nepravednika
 19. Ukazati na dobro
 20. Narediti dobro
 21. Pomiriti zavađene
 22. Uputiti lijepu riječ siromahu
 23. Nasuti iz posude u čašu drugome
 24. Zasaditi sadnicu
 25. Uručiti poklon komšiji
 26. Preporučiti brata muslimana
 27. Saosjećati sa uglednim koji je ponižen
 28. Saosjećati sa bogatašem koji je osiromašio
 29. Saosjećati sa učenim koji se zadesio među neznalicama
 30. Posjetiti bolesnika
 31. Odbraniti brata muslimana kojeg ogovaraju iza njegovih leđa
 32. Rukovati se sa bratom muslimanom
 33. Voljeti u ime Allaha dž.š.
 34. Sjeliti u ime Allaha dž.š.
 35. Posjećivati u ime Allaha dž.š.
 36. Razmjeniti nešto u ime Allaha dž.š.
 37. Pomoći čovjeku da uzjaše jahalicu
 38. Pomoći da se natovari jahalica
 39. Savjetovati muslimana.

Ibn Hadžer kaže da se sa ove liste može štošta izbaciti, budući da tu ima djela koja su vjerovatno vrijednija od posuđivanja ovce, pa zatim dodati ono što smatramo manje važnim. Zato neka i nama ovaj hadis bude inspiracija da svaki dan ispunimo dobrim djelima i da napravimo svoj spisak malih stvari koje čine život ljepšim!

serdarevic.ba