Ko želi da se hajirli uda! Ako želiš supruga ili bilo šta od dunjaluka, učini ovo:

Visits: 6733 Today: 1

Evo gdje trebate boraviti i šta trebate učiti za hairli udaju:

Ko želi da se hajirli uda! Ako želiš supruga ili bilo šta od dunjaluka, učini ovo:

Šejh, ja sam neudata i želim da mi kažeš koju suru da učim za udaju?…

Cjenjena sestro, za ovako nešto nema dokaza. Ko god želi nešto treba da se drži mihraba (sedždi). “I dok se on u hramu stojeći molio, meleki ga zovnuše: ’’Allah ti javlja radosnu vijest: rodiće ti se Jahja…” (Ali Imran, 39.) Ovo je Zekrijah, a.s., koji nije mogao imati djece, pa mu je došla radosna vijest. Gdje? Dok je bio u mihrabu.

Rekao je Allahov Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, svome ashabu Rabii, r.a.,: “Traži“. Pa je rekao: “Tvoje društvo u Džennetu” – pogledajte kako je pametan, nije dovoljan Džennet već i društvo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pa je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Nešto mimo ovog“. Kaže: “To je sve.” Pa mu je rekao Poslanik: “Pomozi me u svom zahtjevu mnogim činjenjem sedžde (namazom).”

Zato kažem, ko želi Džennet i društvo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na njemu je da mnogo čini sedždu (klanja) i da mnogo na sedždi upućuje dove Uzvišenom Allahu… Pa šta misliš onda za onog ko želi prolazno dobro ovog svijeta?! Ako želiš supruga ili bilo šta od dunjaluka, padni Allahu na sedždu jer Allah voli umiljavanje roba i traženja oprosta.

Šejh Wasim Yusuf

YT kanal: Džemat Donji Gostović

Priredio: Islamski portal N-um.com