Ko može bilo kako da pomogne Muameru, jetimu, u ovim najtežim danima, evo mu načina

Visits: 2041 Today: 2

Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Ja i skrbnik siročeta ćemo biti u džennetu kao ova dva prsta – pa prispoji kažiprst i srednji prst.“ (Muttefekun ‘alejh, Ebu Davud, Tirmizi)
Na drugom mjestu, Poslanik s.a.w.s., kaže: „Skrbnik jetima – svojeg ili tuđeg, će biti samnom u džennetu kao što su ova dva prsta!“ (Muslim, Bezzar)
Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Ko preuzme skrbništvo nad siročetom koji mu je u srodstvu ili mu nije u srodstvu – bićemo zajedno kao ova dva prsta – pa prispoji između dva prsta; ko lijepo odgoji tri ćerke biće u džennetu!“ (Bezzar)
Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Ko iznivi tri siročeta biće poput onoga koji klanja noću i posti danju, i koji jutrom i večerju nosi sablju na Allahovom putu; ja i takav ćemo biti dva brata u džennetu, kao što su prsti međusobno braća – pa prispoji između kažiprsta i srednjeg prsta.“ (Ibnu Madždže)
Poslanik s.a.w.s., kaže: „Ko primakne jetima-muslimana svojoj hrani i svome piću, Allah će ga uvesti u džennet izuzev ako ne počini grijeh kojeg Allah dž.š., ne oprašta!“ (Tirmizi)
Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Ko primakne jetima hrani i piću međ’ dva roditelja muslimana – obavezan mu je džennet.“ (Ahmed, Taberani)
Poslanik s.a.w.s., kaže: „Šejtan ne prilazi sofri za kojom sjedi jetim-siroče!“ (Taberani, Asbehani)
Na drugom mjestu, Poslanik s.a.w.s., kaže: „Allahu dž.š., je najdraža kuća ona u kojoj je siroče našlo opskrbu.“ (Taberani, Asbehani)
Poslanik s.a.w.s., kaže: „Najbolja muslimanska kuća je ona u kojoj se pazi siroče, dok je najgora muslimanska kuća ona u kojoj se nalazi siroče koje se ne pazi!“ (Ibnu Madždže)
Muamer Jusufspahic,ima 14 godina,živi u Bugojnu. Muamer je trenutno kod svoje tetke u Sultanovićima. Njegova mama je u zadnje vrijeme bila bolesna i Allahovom odredbom jućer u 4 sata u bolnici Travnik je preselila. Muamerov otac je poginuo u saobraćajnoj nesreći dok je Muamer još bio mali. Živio je u Zanesovićima sa majkom bez ikakvih primanja i bili su u lošoj finansijskoj situaciji. Ko može bilo kako da pomogne Muameru u ovim najtežim danima, možete ga nazvati na broj 062575675, ili da sredstva donesete lično meni ili u dzamiju Sultanoviće.Allah Uzvišeni bio zadovoljan sa nama amin…

Sadija Delić