Kako do kuće u Džennetu

Visits: 410 Today: 3

Mr. Amir Durmić: Kako do kuće u Džennetu 3
Dova koja se uči na pijaci
Od Abdullaha b. Omera prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko uđe na pijacu pa kaže: La ilahe illallahu vahdehu la šerikeleh, lehul-mulku, ve lehul-hamdu, juhji ve jumitu ve huve hajjun la jemutu, bi jedihil-hajru, ve hu ve ala kulli šej-in kadir, Allah će mu upisati hiljadu hiljada dobrih djela i obrisati mu isto toliko grijeha, i podići ga za isto toliko stepeni, i sagraditi mu kuću u Džennetu.” (Tirmizi, br. 3429, Ahmed, 1/47, br. 327. Ahmed Š akir, r.h., ga je ocijenio slabim, a šejh Albani vjerodostojnim u Sahihul-Džami’u, br. 6231.) Ovo je jedan od hadisa u kojem je obećana velika nagrada za ono što je na prvi pogled vrlo jednostavno. Međutim, pošto su pijace mjesta prevare i kamate, lažnih zakletvi i ružnog govora, galame i buke, i mjesta na kojima dominira Iblis i njegova vojska, malo se ljudi na njima sjeti Allaha. Nažalost, većina onih koji Allaha i spomenu na pijaci urade to u negativnom kontekstu, ili lažno se zaklinjući Njegovim imenom kako bi prodali robu i tako priskrbili neznatnu dunjalučku korist, ili što je još gore, psujući Ga i proklinjući, najčešće zbog nečeg banalnog, isključujući se na taj način iz okvira islama i čineći otvoreno nevjerstvo. Zato su Allahu i najomraženija mjesta na Zemlji pijace, a najdraža džamije. (Muslim, br. 671, od Ebu Hurejre, r.a.) Zbog svega navedenog, spominjanje Allaha na pijacama općenito i učenje ove dove posebno, ima veliku vrijednost.

Islamski.ba