Kad vidiš da se nekome sakuplja pomoć jer je bolestan ili nemoćan, pomozi koliko možeš, a ako ne možeš…

Visits: 463 Today: 2

Kad vidiš da se nekome sakuplja pomoć jer je bolestan ili nemoćan, pomozi koliko možeš ili ako ne možeš, sjeti ga se u dovi.
Možda zbog te tvoje sadake i dove, Allah sačuva tebe i tvoje teških bolesti i nemoći.
Možda Allah tebi pošalje pomoć kada ti zatreba i budeš u iskušenju.
Znaj da Allah ne zaboravlja dobro koje činiš.
I da ti ga uvijek vrati mnogostruko…

Nedim Botić