Jučer kada sam vidjela da se jedna majka usred zemljotresa porodila, prvo mi je pao na um ajet o Sudnjem danu:

Visits: 2921 Today: 7

Jučer kada sam vidjela da se jedna majka usred zemljotresa porodila, vjerovatno od straha, zatim preselila a beba ostala živa, još uvijek vezana pupčanom vrpcom za majku, koju su tek spasioci prerezali, prvo mi je pao na pamet ajet o Sudnjem danu:
Na Dan kad ga doživite svaka dojilja će ono što doji zaboraviti, a svaka trudnica će svoj plod pobaciti, i ti ćeš vidjeti ljude pijane, a oni neće pijani biti, već će tako izgledati … Sura Hadzdz.
Ne mogu zamisliti njen strah i njene bolove!
Ne mogu zamisliti ni strahote Sudnjeg dana!
Ali mogu moliti Allaha da ovo njeno dijete bude velikan ovog ummeta, učenjak, hafiz Kur’ana i hadisa, ponos na oba svijeta!
Pa ko se za ovo dijete može bolje pobrinuti od Gospodara svih svjetova!
‼️ I opomeni ih na Dan tuge kada će biti s polaganjem računa završeno, a oni su ravnodušni bili i nisu vjerovali. Merjem ,40‼️
(Preuzeto: Amira Kušljugić)