JESTE LI ZNALI DA OVO TREBATE UČINITI NAKON ŠTO SANJATE RUŽAN SAN:

Visits: 1122 Today: 4

JESTE LI ZNALI DA OVO TREBATE UČINITI NAKON ŠTO SANJATE RUŽAN SAN:

MAJKA OSTAVILA SEDMERO DJECE,A NJIHOVA PORUKA NJOJ ĆE VAS RASPLAKATI!!!

Shodno vjerodostojnom sunnetu onaj ko usnije ružan san dužan je učiniti nekoliko stvari:

Prvo, tražiti utočište kod Allaha.

Drugo, simbolično pljucnuti tri puta na lijevu stranu.

Treće, okrenuti se na drugu stranu.

Četvrto, nikome ne spominjati snove koje je usnio.

Peto, nakon toga klanjati dobrovoljni namaz.

Šesto, proučiti dovu: ”Euzu bi kelimatillahi et-tammat min gadabihi ve ikabihi ve šerri ibadihi ve min hemezatiš-šejatin ve en jahdurun.”

Sedmo, biti ubijeđen da mu ti snovi neće nauditi.

dzemat-sabah.com

Pročitajte još:
ODGOVOR PRED KOJIM ZLOBNICIMA DAH ZASTAJE – DA LI ZA UPRAŽNJAVANJE INTIMNIH ODNOSA SLIJEDI NAGRADA?
Pitanje: Šta je sunnet činiti prilikom intimnog odnosa, i da li za upražnjavanje odnosa slijedi nagrada? Da li je dopušteno kupanje sa suprugom? Možete li navesti nekoliko hadisa s tim u vezi? Allah vas nagradio!

SILAJDŽIĆ OTKRIO STRAŠNU TAJNU: BOSNI PRIJETI VELIKA NESREĆA AKO BH POLITIČARI OVO NE PRIMIJETE…

Odgovor: Prije intimnog odnosa sunnet je proučiti dovu: “Bismillah! Allahumme džennibneš-šejtane ve džennibiš-šejtane ma rezektena!” (Buharija i Muslim.) Ako muž želi prići svojoj ženi drugi put, lijepo je da uzme abdest, na osnovu hadisa: “Ko uprazni odnos sa svojom suprugom potom joj htjedne ponovo prići, neka uzme abdest.” (Muslim i Ahmed.) U nekim verzijama stoji ovako: “…neka uzme abdest kao što ga uzima za namaz”, a u jednoj verziji, opet, stoji: “…to će mu dati dodatnu snagu za odnos.” (Vidjeti: Musnedul-firdevs, 1/308/1216, i Adabuz-zefaf, str. 107, od šejha Albanija.)

 Čovjeku koji ima više žena dopušteno je da spava s njima a da se jednom okupa, tako je učinio i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. (Buharija i Muslim.) Osim što je bolje da se okupa nakon svakog spolnog odnosa, na osnovu predanja u kojem Rafia, radijallahu anhu, pripovijeda da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, jednog dana obišao sve žene i kod svake se okupao, na šta ga je Rafia upitao: “Allahov Poslaniče, zar se nećeš samo jednom okupati?!” “Ovo je bolje, preče i čišće”, odgovorio mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. (Taberani i neki drugi muhaddisi, s dobrim lancem prenosilaca.)

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom je prilikom kazao da će čovjek biti nagrađen za intimni odnos sa svojom suprugom, pa su ashabi začuđeno upitali: “Allahov Poslaniče, zar će čovjek biti nagrađen za zadovoljenje svojih nagona?!” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao ih je: “Šta mislite, da li bi bio kažnjen kada bi to učinio sa ženom koja mu je zabranjena?! Isto tako, bit će nagrađen kada to čini sa svojom ženom.” (Muslim i Ibn Hibban.)

Dopušteno je kupanje sa suprugom. To je činio i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. (Buharija i Muslim.) Štaviše, ne smeta da tom prilikom budu i nagi gledajući jedno u drugo. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je: “Čuvaj svoje stidno mjesto osim od svoje supruge i robinje.” (Ibn Madže, Ebu Davud i Tirmizi, sa ispravnim lancem prenosilaca.)

Predanja koja zabranjuju gledanje u stidno mjesto supružnika nisu vjerodostojna, i ne mogu se uzeti kao argument. Između ostalih, tu je predanje: “Kada priđe svojoj ženi, neka se čovjek pokrije, i neka to ne čine nagi kao deve.” (Ibn Madže, 1/618.) Također: “Kada čovjek spolno opći sa svojom suprugom ili robinjom, neka ne gleda u njen spolni organ jer to izaziva sljepilo!” (Ibnul-Dževzi, u djelu El-Mevduat, 3/323/1115. Po njemu, Ebu Hatimu, Ibn Hibbanu i nekim drugim muhaddisima, ovo je predanje apokrifno. Vidjeti: Es-Silsiletud-daifa, 1/351/195.)

Zatim, tu je i Aišina, radijallahu anha, izjava: “Nikada nisam vidjela Resulullahovo, sallallahu alejhi ve sellem, stidno mjesto”, i ona nije vjerodostojna. (Taberani, u djelu Es-Sagir i Hatib Bagdadi, u djelu Tarihu Bagdade, 4/447.)

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović
mojaporodica