EZAN SA KASETE, CD-a i slično

Visits: 410 Today: 4

EZAN SA KASETE, CD-a i slično
Pitanje:
Da li je umjesto učenja ezana ispravno staviti kasetu sa sadržajem ezana kojim se oglašava početak namaskog vremena?
Odgovor:
Ezan je veliki simbol islama. Njime se muslimansko društvo razlikuje od nemuslimanskog. Ezan je ibadet koji se mora i smije činiti samo na propisan način. Stavljanje kasete sa sadržajem ezana neispravno je iz nekoliko razloga: prvo, ezan je ibadet, a svaki ibadet treba se učiniti s namjerom, a to nije ostvarivo na taj način; drugo, sunnet je prilikom ezana staviti prste u uši i okrenuti glavu udesno i ulijevo, izgovarajući: hajje ales-salah, hajje alel-felah, što, naravno, nije moguće ako se ezan oglašava preko kasete; treće, brojni su hadisi koji govore o nagradi za učenje ezana, i tako bi se uskratila velika nagrada svima onima koji žele učiti ezan; i, četvrto ovim postupkom otvaraju se velika vrata igri s vjerom koja će biti teško zatvoriti.
Bojati se da će jednog dana ljudi klanjati namaz za imamom-kasetom ili slušati hutbu u džamijama preko radija, Allah nas sačuvao svih novotarija! Učenje ezana putem kasete zabranili su poznati savremeni učenjaci, (Vidjeti: Fikhun-nevazil, 2/173/175 i Fetaval-ledžnetid-daime, 6/68.) a Allah najbolje zna.
Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović