Efendija u prodavnici nazvao selam, pa ostao iznenađen reakcijom i odgovorom komšija Srba

Visits: 2968 Today: 1

Efendija u prodavnici nazvao selam, pa ostao iznenađen reakcijom i odgovorom komšija Srba
U selu Baljvine kod Mrkonjić Grada, Bošnjaci i Srbi nikada nisu napadali jedni druge i do danas su, uprkos svemu, održali komšijske i prijateljske odnose.Dužnost imama u Baljvinama već šest godina obavljala efendija Ilhan Šabić, koji priznaje da ga je atmosfera u selu po dolasku iznenadila.“Ovdje sam šest godina, naslušao sam se priča i prepričavanja, uvjerio sam se u to za razliku od mnogih mjesta i ovdje i u svijetu, ovo je mjesto zaista specifično. Ne bih rekao da je neko odbranio ovu našu džamiju već da je sačuvao, milovao je nježno i pazio. Kako naš bošnjački narod tako i komšije Srbije. Ne postoje dva dijela sela, mi smo jedno i zajedno smo. Mi smo primjer, imamo jedan odnos na relaciji Srbi – Bošnjaci koji je za primjer”, kazao je Šabić za N1.Prvog dana u službi ostao je u čudu kad je u seoskoj prodavnici prisutnima nazvao selam.“Moj dolazak u selo na službu prvi dan bio je ujedno i prvi odlazak u prodavnicu. Po dolasku u trgovinu nazivam selam i svi gromoglasno odgovaraju alejkumu selam efendija, bujrum, dobrodošao. Tek kasnije shvatam da su bila svega 2-3 muslimana od njih desetorice”, prisjetio se efendija Ilhan Šabić.

balkanplus.net

DA LI STE OVO ZNALI U VEZI UČENJA EZANA I IKAMETA NA UHO NOVOROĐENČETA?

Hadis o učenju ezana novorođenčetu nije ispravan. Bilježe ga: Ahmed u svome ”Musnedu”, Ebu Davud i Tirmizi u Sunenima, Bezzar u ”Musnedu”, Taberani u ”Mu’džmeu”, Bejheki u ”Šu’abul-imanu”, Abdurrezzak u svome ”Musannefu” putem Asima b. Ubejdullaha od Ubejdullaha b. Ebi Rafi’a od njegova oca, da je rekao: ”Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je proučio ezan – kao za namaz – na uho Hasana b. Alije kada ga je Fatima rodila.“U lancu prenosilaca nalazi se Asim b. Ubejdillah za kojeg Ebu Hatim kaže: ”Čudnih je i prevrtljivih hadisa. Nema hadisa na koji se može osloniti.“ Ibn Me’in ga je ocijenio slabim. Buharija je rekao za njega: ”Munkerul-hadis.“ Ebu Ja’la bilježi od Husejna da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Kome se rodi dijete pa mu na desno uho prouči ezan, a na lijevo ikamet, neće mu nauditi šejtan.“ U lancu prenosilaca je Mervan b. Salim el-Gifari koji je metruk – ostavljen, odbačen.Bejheki bilježi u ”Šu’abu“ putem Hasana b. Amra od Kasima b. Mutiba, od Mensura b. Safijje, od Ebu Ma’beda, od Ibn Abbasa da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, proučio ezan na desno uho i ikamet na lijevo uho Hasanu b. Aliji kada se rodio. Hadis je munker. U lancu prenosilaca je Hasan b. Amr kojeg je Buharija ocijenio lažljivcem.Shodno navedenom, nema hadisa koji potvrđuje poželjnost učenja ezana na uho novorođenčeta. (Šejh ABDUL-AZIZ B. MERZUK ET-TARIFI)

Izvor: Nur