DOKAZ JAČINE/OPSTOJNOSTI ISLAMA U BOSNI

Visits: 4951 Today: 1

DOKAZ JAČINE/OPSTOJNOSTI ISLAMA U BOSNI
Često se sjetim činjenice o broju džamija koje su srušili srpsko-četnički agresori u Bosni u posljednjem ratu. Na taj način oni su pokazali da vode rat protiv islama a ujedno da se boje istog.
Mi hvala Allahu, ne bojeći se da će neko od muslimana napustiti islam i otići u kršćanstvo, nismo rušili njihove crkve, čak šta više, mi smo u toku rata postavljali obezbjeđenje oko istih da neko ne bi pod pritiskom bola i nepravde, koja se mogla vidjeti na svakom koraku, pokušao da se osveti na način da uznemirava svećenike u njihovim bogomoljama.
Pa zar to nije jasan dokaz jačine islama, onima koji razuma imaju, i dokaz da se islam ne boji drugih religija u svojoj blizini.
Naše komšije još nisu shvatili da se protiv vjere/ideologije ne može boriti silom, već se protiv ideologije može boriti samo dokazom, kojeg oni nažalost niti imaju niti poznaju, pa im ne preostaje ništa drugo u borbi protiv islama osim rušenje džamija.
Zato ćemo vidjeti da u osnovi oni ne samo da agresijom na Bosnu nisu postigli željeni cij, već su postigli suprotne rezultate. Na svakom koraku ljudi se organiziraju i renoviraju porušene džamije, i ne samo to već ljudi grade džamije u mjestima u kojima nikada nije bilo džamija.
Naša gradnja džamija nije u inat nekome, već je plod naše ljubavi prema vjeri i iz želje da se zadobije Allahovo zadovoljstvo.

Elvedin Pezić