Da li zikr tjera šejtana od nas

Visits: 560 Today: 2

Šejtan se ljudima ispriječava na njihovom putu kroz razne načine. Najprije ih odvraća od islama bajući im razne stvari kako bi ih odvratio od pravog puta. Ako u tome ne uspije, onda ih odvraća od činjenja dobrih djela, a zatim im se isprječava na putu ka Džennetu pokušavajući ih usmjeriti na put Džehennema i propasti.Ukoliko se u toj borbi čovjek obraća Allahu dž.š., nemarnog srca u smislu da to ne radi budnog srca, onda njegov ibadet, zikr i obraćanje nemaju pravog efekta.Imam Gazali, rahm., u svom djelu „Ihja ulumi’d-din“ spominje slijedeće:
„Ukoliko se zapitaš: „Šta je to što će udaljiti prokletog šejtana od nas? Da li je samo zikrullah (spominjanje Allaha) dovoljno? Da li je dovoljno izgovarati „La havle ve lakuvvete illa billah?“ Znaj da je jedini način očuvanja srca u tome da zatvoriš puteve ulaza prokletome šejtanu. To je moguće čišćenjem srca od loših osobina. Istinski zikr vjernik postiže tek onda kada njegovo srce bude izliječeno takvalukom i očišćeno od ružnih osobina. Kada se takvoj osobi pokuša približiti prokleti šejtan, ona je sposobna da ga otjera onako kako o tome Allah dž.š., govori u 201. ajetu sure A’raf: „Oni koji se Allaha boje, čim ih sablazan šejtanska dodirne, sjete se, i odjednom dođu sebi“

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić

Pročitajte još: Zikr i dova su naša svakodnevnica: Priprema za spavanje

Musliman ne ide na spavanje ukoliko nije klanjao jaciju-namazu.Nastoji prije spavanja uzeti abdest i sa zikrullahom leći u postelju. Slijedivši praksu Božijeg poslanika Muhammeda, a.s., i njegovih ashaba vjernik musliman nastoji pred odlazak na počinak proučiti što više onih sadržaja koji su spomenuti u Resulullahovim hadisima kao preporučeni:– Ajetul- Kursijja– Sure Ihlas, Felek i Nas ( po tri puta)– Subhanallah (33 x), elhamdulillah (33 x), Allahu ekber (34)– Bismikellahumme emuutu ve ahjaa i dr.

Vjernik, žudeći za Allahovom milošću i Njegovim zadovoljstvom, nastoji što češće, u zadnjoj trećini noći, ustati na noćni namaz. Znajući za vrijednosti i značaj ove noćne nafile vjernik je sa radošću i ushićenjem obavlja. Barem dva rekata, a ako želi može i više (četiri, šest, osam …). Ako nije klanjao vitr-namaz, onda nakon noćnom (lejl) namaza klanja vitre, te ostatak vremena do sabah namaza ukrasi učenjem Kur’ana, ili pak učeći istigfare i dove u kojima će moliti za sebe, ali i za druge ljude.Moliće Allaha za zdravlje, uputu, nafaku, mir i sve drugo što smatra potrebnim sebi i ljudima oko sebe.Onaj ko je jako umoran, pa ne mogne nakon noćnog namaza i vitra ostati u ibadetu isčekujući sabah, on će slobodno leći, navivši alarm ili sat koji će ga probuditi na sabah-namaz.Vjernik musliman naviknut da zikrom i dovama spominje i moli svoga Gospodara u svakom dijelu dana i noći, on će i nakon otklanjanog sabah-namaza, u džamiji ili kod kuće, ostati na mjestu klanjanja što duže. Učiće zikrove koji se spominju u hadisima Muhammeda, a.s., te će donositi što veći broj tesbiha, tahmida, tekbira, salavata i istigfara znajući da će za vrijeme provedeno u zikru, posebno u ovom periodu dana, biti mnogostruko nagrađen.Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže:”I spominji Gospodara svoga ujutro i navečer u sebi ponizno i sa strahopoštovanjem i ne podižući jako glas, i ne budi nemaran.” (El- ‘Araf, 205)

Za Akos.ba piše: Admir Iković