Da li si znao, da sadaka te može sačuvati od iznenadne smrti?

Visits: 5741 Today: 2

Da li si znao, da sadaka te može sačuvati od iznenadne smrti? Znači, ako budeš često i iskreno dijelio sadaku, Allah će te sačuvati da iznenada, neočekivano umreš. Da li si znao također, da sadaka čuva tvoje tijelo? Da, ako budeš često udjeljivao, tvoje tijelo će biti sačuvano od nesreće i bolesti. Da li si znao, da sadaka čuva tvoju djecu, ženu? Da, ako nekog pomogneš svojom sadakom, Allah će preko te sadake da zaštiti i sačuva tvoju porodicu. Zato nakon neke nesreće u kojoj ljudi prežive, šta naš narod odmah kaže:“Sadaka ih sačuvala.“ Ili kažu:“Vi ste sigurno negdje jaku sadaku udijelili.“ I u pravu je narod, Allah zna, ali nečija marka ili komad hljeba vas je uz Allahovu dozvolu sačuvao.
Zato su, kad je u pitanju sadaka, sva moguća vrata otvorena. Zekat je ograničen, nisab, kategorije ljudi, vremenski, ali kod sadake nije takvo stanje, može se dati bilo kada i bilo kome. Da li si znao da je najbolja i najvrijednija sadaka VODA? S’ad ibn Ubade, r.a., upitao je Poslanika, s.a.v.s.: “Božiji poslaniče, koja ti je sadaka najdraža?“ Poslanik, s.a.v.s., je odgovorio: “Voda (iskopati bunar ili dovesti vodu).“ (Ebu Davud) Zato i nije čudno što su naše dede i nane na udaljenim mjestima, kuda prolaze ljudi, putnici, djeca, životinje, pravili Hair česme, u ime Allaha da se napoji žedan insan ili životinja.
Prenosi Aiša, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s.., rekao: „Ko napoji muslimana u predjelu gdje ima vode ima nagradu kao da je oslobodio roba, a ko napoji muslimana u predjelu gdje nema vode ima nagradu kao da je oživio mrtvu osobu.”
(Ibn Madže)
Prenosi se u nekim predajama, da su učenjaci imali običaj kazati:” „Ko ima puno grijeha neka poji žedne vodom, jer je Allah, dž.š., oprostio grijehe čovjeku koji je napojio žednog psa, pa kakva tek nagrada očekuje onoga ko napoji vjernika muslimana i spasi mu život.“
Saudin Cokoja