Da li meleki ulaze u kuću kojoj se konzumira duhan?

Visits: 2687 Today: 1

Pitanje: Es Selamu alejkum! Čitam pitanje koje glasi “U koju kuću ne ulaze meleki” pa nešto pomislih da li u kuću u kojoj se konzumira duhan ulaze meleki. Molim vas da mi ako ste u mogućnosti odgovorite na ovo pitanje. Allah vam dao svako dobro!

Odgovor: Ve alejkumu selam. Vjerodostojni hadisi ukazuju da meleki ne ulaze u kuću u kojoj ima slika i pas i da se ne spuštaju među skupinu ljudi među kojima ima osoba koja kida rodbinske veze.Također je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, rekao: ” Ko bude jeo bijeli ili crveni luk, prasu, neka se ne približava našim mesdžidima. Zaista meleka uznemirava ono što uznemirava sinove Ademove.” ( Muslim) Prethodni hadis ukazuje da ružni mirisi uznemiravaju meleke ali ne ukazuje da oni ne ulaze u kuću u kojoj se nalaze ružni mirisi.Sigurno da duhan ima odvratniji i ružniji miris od crvenog i bijelog luka i prase, čak više konzumiranje duhana je haram za razliku od luka i prase. Zato svaki musliman treba da teži da njegovo tijelo, odjelo, kuća odišu lijepim i prijatnim mirisima kako nebi uznemirivao sinove Ademove i meleke koji se nalaze oko njega. Allah najbolje zna                                                                                                                                Mr. Osman Smajlović

Pročitajte još: Šta je dozvoljeno učiti na sedždi?

Pitanje: Esselamu alejkum, Imam dva pitanja: 1. Za vreme sedžde šta još može da se uči osim Sub-hana Rabbi yal a’la koje je obavezno?

2. Dok smo u sedždi da li smemo da napravimo dovu i da li ona mora da bude na arapskom ili može da bude na bilo kom jeziku?

Odgovor: Ve alejkumus-selam!Dok smo na sedždi naredio nam je poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, da učimo subhane rabbijel e’alaa. Može se još na sedždi učiti dova i zikrova, ali samo oni koji se prenose da je poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, učio, kao na primjer:

1. “Subhane Rabbije-l-e’ala” (3x)

– Neka Si slavljen, moj najviš i Gospodaru! ( SS, H )

2. “Subhaneke-l-Lahumme Rabbena ve bi hamdike-l-Lahumme-gfirli“

-Tebi slava pripada, Gospodaru naš . Molim Te hvaljenošću u Tvojom, oprosti mi.(K)

3. “Subbuhun, Kuddusun, Rabbu-l-mela iketi ve-r-Ruh“

– Slavljen, Sveti, Gospodar meleka i Ruha. ( M )

4. “Allahumme leke sedžedtu ve bike amentu, ve leke eslemtu.

Sedžede vedžhi li-l-lezi halekahu ve savverehu ve šekka sem’ahu ve besarehu. Tebare-ke-l-Lahu ahsenu-l-halikin.“

– Allahu moj, Tebi sedždu činim i Tebe vjerujem; Tebi sam se potpuno predao. Lice moje na sedždu pada Onome Koji ga stvori i uobliči, te Koji je, na njemu, osjetila za sluh i vid otvorio: Blagodaran je Allah, najljepši Stvaratelj. ( M )

5. “Subhane-zi-l-džeberuti ve-l-melkuti ve-l-Kibrija i ve-l-azameti “

– Slavljen neka si – Posjedovatelju moći, Veličine i Uzvišenosti. ( D, N, H)

6. “Allahumme-gfir li zenbi kullehu, dikkahu ve džillehu, ve evvelehu ve ahirehu ve alanijjetehu ve sirrehu“

– Allahu moj, oprosti mi svaki moj grijeh; mali i veliki, prošli i budući, javni i tajni. ( M )

7. ” Allahumme inni e uzu bi ridake min sehatike, ve bimu’a-fatike min ukubetike, ve e uzu bike minke, la uhsi senaen alej-ke. Ente kema esnejte ‘ala nefsik. “

-Allahu moj, sklanjam se pod zadovoljstvo Tvoje pred srdžbom Tvojom, pod oproštaj Tvoj pred kaznom Tvojom, od Tebe tražim zaštitu pred Tobom. Nisam u stanju ispoljiti Tebi zahvalu.Ti si Onakav kako si o Sebi (pohvalno) rekao.(M)

2. Kada klanjamo farz namaz, onda učimo onako kako je propisano i na arapskom jeziku. Kad klanjamo nafile i dobrovoljne namaze, onda na sedždi, nakon što proučimo subhane rabbijel e’alaa, možemo na našem jeziku da učimo, ali svakako je bolje kad bi naučili dove Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da učimo. A Allah zna najbolje.

Abdullah Mujić, prof.

n-um