Da li je obaveza poravnati safove kada se klanja dženaza?

Visits: 355 Today: 1

Dr. Safet Kuduzović:
Pitanje: Da li je obaveza poravnati safove kada se klanja dženaza?
Odgovor: Ne postoji, koliko znam, vjerodostojno predanje u kome se naređuje poravnavanje i upotpunjavanje safova za dženazu. Međutim, opća predanja koja se navode u vezi s poravnavanjem safova vrijede kako za propisane tako i za dobrovoljne namaze koji se klanjaju kolektivno, a samim tim i za dženazu namaz.
Enes b. Malik prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podstičući na upotpunjavanje safova, rekao: “Upotpunite prvi saf, potom onaj koji slijedi, tako da nepotpuni saf bude uvijek zadnji saf.” Ibn Omer prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko popuni saf Allah upotpunio njegovu nagradu, a ko prekine saf, Allah prekinuo njegovu nagradu.” En-Nuaman b. Bešir kaže da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio jednog čovjeka isturenog tijela u safu, pa je rekao: “Ili ćete poravnavati safove ili će Allah vaša lica razjediniti.” Razjedinjavanjem lica misli se na razjedinjenje srca. To je pojašnjeno drugom predajom u kojoj stoji razjedinjenje srca umjesto razjedinjenja lica. Ebu Hurejra prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Poravnajte i popunite safove, jer poravnavanje safova upotpunjava namaz.” Enes b. Malik kaže da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Ujednačite i ispravite safove uistinu je to sastavni dio namaza.”
Džabir kaže da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao dženazu Nedžašiji a ashabi su se poredali iza njega u dva safa. Na osnovu ovoga hadisa, imam El-Buhari je u svome “Sahihu” naslovio cjelinu: “Safovi za dženazu-namaz.” Slično ovome naslovili su imam Ebu Davud i En-Nesai. Imam Ibn Munzir je naslovio poglavlje: “Naredba stajanja u safove za dženazu.” Imam El-Attar kaže: “Safovi se ravnaju i zbijaju, kako za propisane namaze, tako i za dženazu namaz.” Imam Ibn Bettal , El-Badži , Ibn Kudama i El-Behuti kažu: “Sunnet je poravnati safove za dženazu” , a Allah najbolje zna.

Islamski.ba