Četiri načina kako povećati ljubav prema Allahu, dž.š.

Visits: 1037 Today: 3

Navest ćemo neke od ibadeta koji će pomoći vjerniku da poveća svoju ljubav prema Allahu, dž.š.

Prvi: da vodi brigu o strogim vjerskim dužnostima — farzovima, jer oni su prvi ključ koji vodi ka Allahu, dž.š., ko ne izvršava farzove neka plače nad samim sobom i neka zna da neće dobiti nikakvu nagradu od Allaha, dž.š., i neće imati nikakva udjela u Džennetu. Jer neizvršavanje farzova jasan je znak licemjerstva, griješenja, i nepokoravanja Allahu, dž.š. Onaj ko bude obavljao namaz i redovno posjećivao džamiju, a obavlja i druge farzove, mi ćemo na ovom svijetu, kada ga budemo spuštali u kabur, i kada budemo proživljeni na Sudnjem danu, svjedočiti za njega daje vjernik, a Allah, dž.š., donijet će konačnu presuduo njemu.A onome ko ne bude obavljao namaz, bude to olahko shvaćao, mi ćemo biti svjedoci na ovom svijetu, prilikom spuštanja u kabur i na onom svijetu, da je bio grješnik i Allah, dž.š., će mu presuditi. Allah, dž.š., u hadisi‐kudsiji je rekao: “Najdraže Meni s čime Mi se može Moj rob približiti jesu farzovi koje sam mu propisao.’

Drugi: učenje Kurana i razmišljanje o značenju njegovih ajeta. Jer, Kuran je Allahov, dž.š., govor objavljen na Zemlju, on je mjerilo pomoću kojeg će vjernik spoznati veličinu svoga imana. Ako vidiš vjernika da stalno, svaki dan uči Kuran, znaj daje on blizak Allahu, dž.š., i daje veoma blizu toga da svom svojom dušom i srcem zavoli Allaha, dž.š. Nije uvjet da musliman ili Allahov, dž.š., štićenik (evlija) zna cijeli Kuran napamet. Ako bi znao malo Kur’an napamet, ali bude radio prema onome što zna, bit će od onih koji su bogobojazni.

Treći: neprestano spominjanje i sjećanje na Allaha, dž.š. Spominjanje Allaha, dž.š., tjera šejtana od vjernika, čini da vjernik bude pod zaštitom Milostivog, u Njegovoj pokornosti i zadovoljstvu i da bude daleko od svega što će rasrditi Jednog i Jedinog. Najveća korist od spominjanja Allaha, dž.š., jeste to da vjernik biva sačuvan od licemjerstva, jer Allah, dž.š., opisao je licemjere: “…a Allaha gotovo da i ne spomenu.” (En‐Nisa, 142)

Četvrti: da vjernik čini što više dobrovoljnih ibadeta, npr. dobrovoljni namazi, post, sadaka i sl.

Autor: dr. Aid el-Karni Za Akos.ba priredio: Nedim Botić