Bez obzira na grijehe i greške koje čovjek učini, svako ima pravo i priliku na novi početak

Visits: 392 Today: 1

Bez obzira na grijehe i greške koje čovjek učini, svako ima pravo i priliku na novi početak. Jedna od najljepših stvari koju čovjek kroz vjeru dobije jeste nada. Nada u bolje sutra, nada u ljepši život, nada u Božiju milost. Jeste da je čovjek biće satkano od emocija i da nije lahko prevazići neke stvari koje mu nanose bol u duši, ali upravo prolazak kroz sve to donosi novi nivo spoznaje. Bez tame ne bismo znali za svjetlo, bez tuge za radost, a bez grešaka za ispravno postupanje. Umjesto očaja koji je hrana šejtanu, ispunimo srca nadom koja nas Gospodaru vodi!

Ammar Bašić