ALKOHOLNO PIĆE (majka svih zala)

Visits: 17404 Today: 4

ALKOHOLNO PIĆE
(majka svih zala)
“Allah je prokleo alkohol,
onoga koji ga pije,
onoga koji ga toči drugima,
onoga koji ga pravi,
onoga kome se pravi,
onoga koji ga prodaje,
onoga koji ga kupuje,
onoga koji ga nosi,
onoga kome se nosi,
onoga ko jede zaradu od njega.”
(Ahmed, br. 5716)
Uzvišeni je rekao o alkoholu:
“… odvratan je,
šejtanovo djelo,
bježite od njega.”
(El-Maide, 90)
Dr. Amir Smajić