Ako želite zaustaviti krize u društvu, onda vežite svoje ”magarce”

Visits: 590 Today: 1

Piše: Edhem Šerkavi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić, saff.ba

Čitao sam jučer smiješnu ali i poučnu bajku. Naime, u bajci se spominje da je magarac bio vezan za drvo, pa je došao šejtan i odvezao uže. Magarac je otišao u komšijinu njivu te pojeo i uništio sve što se moglo pojesti i uništiti. Žena seljaka vidjela je šta im je magarac učinio sa usijevâ, pa je uzela muževu pušku i ubila magarca. Vlasnik magarca je čuo pucanj, pa je pogledao kroz prozor i vidio svoga magarca kako umire u lokvi krvi. Zatim je uzeo pušku i ubio komšijinu ženu. Kada se komšija vratio kući vidio je svoju ženu i komšijinog magarca mrtve. Shvatio je šta se desilo, pa je uzeo pušku i ubio komšiju, vlasnika magarca. Nakon toga upitan je šejtan: ”Šta si to uradio?” Odgovorio je: ”Ništa, osim što sam odvezao magarca.”
Razboriti ljudi znaju da magareština nije ekslukzivno vezana za stvorenje koje hoda na četiri noge i koje se zove magarac, već je to svojstvo i mnogih ljudi. Dok god su takvi ”vezani”, svijet će živjeti u dobru. Međutim, onoga trenutka kada se odvežu ili puknu konopci na njihovim vratovima, slijedi uništavanje usijeva, zemlje i uništavanje ljudi. I narod koji odveže uže sa takvih, znajući da je magareština njihova glavna osobina, simbolizira šejtana i snosit će posljedice onoga što će, zbog svoje magareštine, učiniti oni koje su odvezali i pustili.
Krize koje svjedočimo i koje bjesne danas u cijelom svijetu, ne bi imale toliki obim niti bi bila ispoljena tolika količina neprijateljstva i zla da su ”magarci” ostali svezani. No, mi smo ih pustili i oni sada špartaju zemljom uzduž i poprijeko, čine zlo i siju smutnju na Zemlji, pogotovo političke vođe sa magarećim osobinama, ali i mediji (novinari) i pojedinci koji koriste medije, posebno društvene mreže, pomažući ”mgaracima” da načine što veću štetu i proizvedu što veću krizu. Jer, ono što jedan ”magarac” pokvari ni stotinu mudraca ne može popraviti i kada bi htjeli, a kamoli kada ništa ne poduzimaju da se magareština zaustavi i osujeti.
Takvi zaboravljaju da je sloboda odgovornost, a ne oslobađanje od odgovornosti. Čovjek je slobodan onoliko koliko je svjestan svoje odgovornosti, svojih prava i dužnosti. Stoga je zabrana slobode ”magaracima” jednaka zabrani oružja luđacima. I ako narodi žele da zaustave krize, onda bi najprije morali svezati svoje ”magarce.”