Zašto su Kurejšije voljele Muhammeda, s.a.v.s., prije poslanstva?

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić za saff.ba

Interesantno je da ljudi, u osnovi, vole dobre i poštene ljude (es-sālihūn), dok u isto vrijeme mrze reformatore (el-muslihūn) koji su uz to još i dobri, pošteni, iskreni i moralni. Poznato je, naprimjer, da su Kurejšije iznimno cijenili i voljeli Muhammeda, s.a.v.s., prije njegovog poslanstva, jer je bio dobar, pošten, iskren i moralan čovjek. Međutim, kada ga je Allah, dž.š., poslao kao Svoga posljednjeg poslanika i kada je postao reformator, oni su iskazali svoje otvoreno neprijateljstvo prema njemu nazivajući ga lažljivcem, sihirbazom i luđakom. A razlog je to što se reformator sukobljava sa hridinama ljudskih želja i prohtjeva, jer ih želi spasiti slabosti i poročnosti njihovih duša.

Islamski učenjaci su kazali: ”Jedan reformator (el-muslih) bolji je od hiljadu dobrih i pobožnih ljudi.” Jer, reformator ili obnovitelj vjere, nosi brige kompletnog naroda i vodi narod ispravnom stazom, a dobar i pobožan čovjek se zadovoljava brigom o samom sebi i vlastitom stanju.

Uzvišeni Allah u Kur’anu je objavio: ”Gospodar tvoj nije nikada nepravedno uništavao sela i gradove ako su stanovnici njihovi bili dobri (tj. muslihūni, oni koji rade na moralnom popravljanju naroda).” A nije rečeno: ”…. ako su stanovnici njihovi bili samo dobri (es-sālihūn).” U tom smislu je i hadis u kojem dolazi da je Zejneb bint Džahš, r.a., upitala: ”Allahov Poslaniče, zar ćemo biti kažnjeni, a među nama ima dobrih (es-sālihūn) ljudi?” Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovorio je: ”Da, kada se umnoži i proširi grijeh i razvrat.” (Buharija) Što znači da postojanje velikog broja dobrih ljudi u društvu ne koristi bez reforme i rada na popravljanju moralnog stanja.

Molimo Allaha da nas učini dobrim i iskrenim vjernicima, i da nas učini od onih koji će iskreno raditi na popravljanju stanja u društvu, koristeći se metodama kojima nas je podučio posljednji Allahov poslanik i najveći reformator u ljudskom rodu, Muhammed, s.a.v.s.