Kako da budete u društvu Poslanika, a.s. u džennetu?

Visits: 836 Today: 2

Da li ste ikada zamišljali susret sa poslanikom Muhammedom a.s. u Džennetu? Šta ćete mu reći, ili ćete možda pričekati da neko drugi počne neki razgovor, tako da vi samo možete slušati njegove riječi? Hoćete li biti strastveni i početi pričati čim ga vidite, ili ćete biti rumeni i mucati zbog stidljivosti i poštovanja? Hoćete li biti u mogućnosti da podignete svoje oči i da ga dobro pogledate ili ćete ga posmatrati samo sa strane?Da li postoji način da postanemo pratilac poslanika Muhammeda a.s. u Džennetu i da budemo u njegovoj blizini? Možemo li imati pravo na ovu plemenitu poziciju?Ove stvari će nam pomoći da mu se približimo:

Pokoravajte se Allahu i njegovom Poslaniku

Ako želimo biti u poštovanom društvu poslanika, ashaba i pravednih ljudi, moramo se pokoravati Allahu i njegovom Poslaniku a.s. u svakom trenutku, u svim sferama života. Zapitajte se: da li sam prihvatio Kur’an i Sunnet kao ultimativni vodič u svom životu?

Vodite računa o siročetu

Siroče je lišeno bezuslovne ljubavi koje mu samo roditelji mogu dati. Oni ovise o drugima za svoje osnovne potrebe. Poslanik Muhamed a.s. je isticao ogroman značaj brige o djeci koja nemaju svoje roditelje.
Pogledajte oko sebe i pokušajte pronaći siročad među svojim rođacima ili unutar zajednice. Vodite računa o njihovim potrebama, budite ljubazni prema njima i budite tu za njih. Ako ne postoji siroče u vašem okruženju, budite njihov dobročinitelj kroz različite dobrotvorne organizacije.

Branite Poslanika a.s.

Šta možete učiniti da odbranite čast Poslanika a.s.? Možete ga upoznati preko njegovih hadisa i biografije, možete slijediti njegove stope, obrazovati druge ljude o njemu, te promovisati svoju vjeru u samo jednog Boga.
Odgajanje djevojke
Žene su se u pred-islamskom svijetu posmatrale kao teret. Pojavom islama, dobile su čast i prava.
Nemojte praviti razliku između sinova i kćeri. Odgojite vaše djevojčice na ispravan islamski odgoj.

Vodite računa o svojim namazima

Vodite računa o svojim namazima, uljepšajte svoju sedždu i povećajte svoje dobrovoljne namaze. Neka dove budu dio vaše dnevne rutine.

Iskrena ljubav prema Poslaniku a.s.

Provjerite svoje srce! Da li je vaša ljubav prema Poslaniku a.s. dovoljno iskrena da zbog nje možete tražiti njegovu blizinu? Ili bi radije da budete u društvu neke druge osobe ili prijatelja?

Donosite salavate na Poslanika a.s.

Neka vam postane navika iskazivanje vaše ljubavi prema Poslaniku a.s. donošenjem salavata na njega. Ovo je jedan od načina da budete u društvu Poslanika a.s. u Džennetu.

Izvor: iiph.com
Za Akos.ba preveo: Jasmin Mujakić