SVE ŠTO STE HTJELI DA ZNATE O PLATAMA U NJEMAČKOJ! Najmanja plata je u kuhinji 1.800 eura, a najveće zarade su u…

Top 10 najplaćenijih poslova u Nemačkoj.
Kao što je to slučaj i u većini drugih zemalja, najplaćenije profesije u Nemačkoj su u medicinskom i finansijskom sektoru.Kao što je to slučaj i u većini drugih zemalja, najplaćenije profesije u Nemačkoj su u medicinskom i finansijskom sektoru.
Tradicionalno, na samom vrhu liste po najboljim zaradam u Nemačkoj su primarijusi, koji su u 2018. godini u proseku zarađivali 115.300 evra godišnje, što je blagi pad u poređenju sa 2017. godinom, kada je prosečna godišnja bruto plata primarijusa iznosila 116.900 evra. Ako uporedimo njihova primanja sa zaradama radnika u kuhinjama restorana i hotela – što je prema ovoj studiji najslabije plaćen posao u Nemačkoj – razlika je veća od 90.000 evra na godišnjem nivou.

Drugo mesto na listi pripada specijalistima za spajanja i akvizicije, koji su u 2018. godini prosečno zarađivali 99.635 evra. Menadžeri fondova zauzimaju treće mesto sa prosečnom godišnjom bruto platom od 83.640 evra, a slede ih lekari specijalisti koji u Nemačkoj prosečno zarađuju 75.670 evra. Ostale profesije na ovoj listi pripadaju finansijskom, prodajnom i poslovnom sektoru.
Ono što je u ovom istraživanju lako primetiti, većina najplaćenijih radnih mesta u Nemačkoj zahteva stručnost, odnosno posedovanje neke vrste diplome (zvanja), dok se radna mesta koja popunjavaju nekvalifikovani radnici nalaze na dnu lestvice po visini zarada.
Sledi lista 10 najplaćenijih poslova u Nemačkoj za 2018. godinu, uz napomenu da cifre koje su navedne predstavljaju prosečne bruto zarade radnika:

Primarijus doktor – 115.317 eura
Specijalista za spajanja i akvizicije – 99.635 eura
Menadžeri fondova – 83.641 eura
Lekar specijalista – 80.722 eura
Računovođa – 75.671 eura
Regionalni menadžer prodaje – 74.528 eura
Aktuar – 71.042 eura
Menadžer prodaje – 67.699 eura
Trgovac hartijama od vrednosti – 64.784 eura
Biznis developer – 62.551 eura.

10 najmanje plaćenih poslova u Nemačkoj
Takođe slično kao i u drugim zemljama, većina najslabije plaćenih poslova u Nemačkoj pripada uslužnoj industriji. Na ovoj listi se nalaze 10 poslova koji su u Nemačkoj najmanje plaćeni, sa navedenim prosečnim godišnjim bruto primanjima:

Radnik u kuhinji – 21.907 evra
Frizer – 23.202 evra
Konobar – 23.619 evra
Radnik u kol centru – 25.200 evra
Recepcionar – 25.372 evra
Kasir – 26.572 evra
Kuvar – 27.195 evra
Zubni tehničar – 27.993 evra
Negovatelj – 28.002 evra
Vozač komercijalista – 28.436 evra.

Razlike u platama muškaraca i žena

Istraživanje Gehalt-a je obuhvatilo i niz drugih faktora, uključujući takozvane neusklađene zarade i razlike u platama kod osoba muškog i ženskog pola. Trenutno je u Nemačkoj ta razlika oko 22% u korist muškaraca.
Savezna država Baden-Virtemberg se posebno ističe po neravnopravnosti polova u pogledu zarada, gde se plate muškaraca i žena za iste poslove razlikuju za čak 26,5%. Na drugoj strani, u regionu Meklenburg-Zapadna Pomeranija je najmanja razlika u visini zarada, i ona iznosi 16,4% u korist muškaraca, što je za 2,7% manje nego u 2017. godini kada je razlika iznosila 19,1%.
Velike razlike u zaradama u različitim regionima Nemačke
Savezna Republika Nemačka, koja će 2020. godine proslaviti 30 godina od ponovnog ujedinjenja, takođe je poznata po izraženim razlikama u visini zarada na istoku i zapadu zemlje. Međutim, iz godine u godinu primetan je trend smanjivanja te razlike. Razlika u visini zarada u zapadnim regionima i saveznim državama na istoku Nemačke je u 2018. godini bila čak 23,9%, ali je ipak zabeležen njen pad za 1,3% u odnosu na 2017. godinu.

Prosečna bruto plata u istočnoj Nemačkoj je 39.567 evra, dok je u zapadnoj Nemačkoj 47.320 evra. Razlika u zaradama između istoka i zapada je naročito vidljiva kada su u pitanju kvalifikovani radnici. Tako na primer, inženjer zaštite životne sredine u istočnim nemačkim regionima zarađuje prosečno 39.400 evra godišnje, dok njegov kolega na zapadu zemlje ima godišnju bruto platu oko 54.000 evra.
Dakle, koliko će radnici zarađivati u Nemačkoj, zavisi od toga koja je njihova profesija, ali i od regiona u u kome žive i rade. Osim toga, visina zarada zavisi i od nekih drugih faktora, kao što su troškovi života.
Visina zarada u Nemačkoj po regionima
Po rezultatima ove studije, najveće plate u Nemačkoj u 2018. godini su bile u Hesenu, u centralnoj Nemačkoj. U ovoj saveznoj državi prosečna bruto zarada je 2018. godine iznosila 51.435 evra, što je za 14% više u odnosu na prosek na nivou čitave Nemačke. Radnici koji se zaposle u regionu Hesena mogu očekivati da će imati plate veće za oko 39% u odnosu na radnike u saveznoj državi Meklenburg-Zapadna Pomeranija, gde je prosečna bruto plata najmanja u Nemačkoj i iznosi 34.155 evra. Hesen je na vrhu liste zarada uglavnom zahvaljujući bankarskoj metropoli Franfurtu, kao i jakoj farmaceutskoj industriji u ovoj saveznoj državi.
Na drugom mestu je region Baden-Virtemberg, sa prosečnom visinom godišnjih bruto primanja od 48.870 evra (što je 8,6% više od državnog proseka). Treći je Hamburg, sa godišnjom bruto platom od 47.655 evra (5,9% više od državnog nivoa zarada), dok je na četvrtom mestu Bavarska, u kojoj prosek godišnjih bruto primanja iznosi 47.295 evra, odnosno za 5,1% više od prosečne plate na nivou čitave Nemačke.
Preostalih 11 regiona imaju primanja koja su ispod državnog proseka. Na dnu lestvice se nalaze regioni istočne Nemačke.
Zarade u glavnim gradovima regiona Nemačke
Ako uporedimo glavne gradove nemačkih saveznih država, najbolje zarade ima Štutgart, glavni grad nemačke savezne države Baden-Virtemberg, gde je prosečna godišnja plata veća za čak 24,8% u odnosu na prosečnu visinu zarade u celoj državi.
Na drugom mestu je Minhen, glavni grad Bavarske, u kome zaposleni zarađuju 124,4% od državnog proseka, a treći je Dizeldorf, središte Severne Rajne-Vestfalije (sa 117,4%). Slede ih Vizbaden – glavni grad države Hesen (115,6%); zatim Majnc – središte Rajne-Palatinat (105,1%) i Hanover – Donja Saksonija (sa iznosom zarada od 103,7% u odnosu na državni prosek).
Začelje liste opet pripada glavnim gradovima saveznih država na istoku Nemačke.
Što se tiče nemačke prestonice Berlina, u njemu je najveći nivo plata kada se uporedi sa gradovima u drugim istočnim regionima. Zaposleni u Berlinu imaju prosečna bruto primanja 42.525 evra godišnje. Međutim, važno je istaći da su troškovi života u Berlinu znatno viši, pre svega što se tiče cena iznajmljivanja stambenog prostora.
Glavni grad sa najnižim platama u Nemačkoj je Šverin, središte savezne države Meklenburg-Zapadna Pomeranija sa prosečnim godišnjim zaradama koje dostižu svega 78,3% od državnog proseka.
Vodeći privredni sektori u Nemačkoj po visini plata zaposlenih
Poslovi u farmaceutskoj, automobilskoj i bankarskoj industriji su najbolje plaćeni u Nemačkoj, dok su najtraženije profesije u sektoru uslužnih delatnosti, građevinarstvu i zdravstvu. Ipak, treba imati na umu da se plate i potražnja za radnicima u različitim industrijskim sektorima razlikuju zavisno od savezne države.
Tako su u Hesenu najplaćeniji poslovi u bankarstvu, farmaciji, finansijama i avio industriji. U Bavarskoj i Baden-Virtembergu najbolje zarađuju zaposleni u IT sektoru, elektroničari, kao i radnici u automobilskoj i avio industriji. Sektori kao što su farmaceutska industrija, telekomunikacije, procesno inženjerstvo i bankarstvo nude najbolje plaćena radna mesta u najgušće naseljenoj nemačkoj državi Severnoj Rajni-Vestfaliji.
U Berlinu, nemačkoj prestonici, najveće plate imaju zaposleni u biotehnologiji, farmaceutskoj industriji, avio industriji, bankarstvu, kao i ljudi koji rade u okviru sektora životne sredine, uključujući energetiku i vodoprivredu.
Sa druge strane, najslabije plaćeni poslovi u većini nemačkih saveznih država podrazumevaju rad u maloprodaji, turizmu, kol-centrima, ugostiteljstvu i zanatstvu, prenosi bizlife.

Portal Svjetlo Dunjaluka