Šejtanova hutba stanovnicima vatre

S arapskog preveo i pripremio Esmir M. Halilović / Saff.ba

Uzvišeni Allah nas je stvorio, On je naš Jedini Gospodar, i On je onaj koji sve zna. Njegovo znanje obuhvata prošlost, sadašnjost i budućnost. Iz svoje Milosti prema nama – običnim robovima Allah nas obajveštava o raznim stvarima pa bilo da su one iz prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti. U kur-anskoj suri Ibrahim Allah dž. š. nas obavještava o šejtanovoj hutbi koju će održati onima koji su ga slijedili, nakon što Allah presudi svojim robovima. Ući će tada stanovnici dženneta u prostrane džennete, a nastanit će se nevjernici u džehennemske vatre i provalije, pa će tada ustati Iblis – Allah ga prokleo, me|u svojim džehennemskim susjedima, te će se ispeti na minber od vatre i počet će svoju hutbu koja je završna riječ za sve njegove spletke i varke koje je činio. I ne ćini je Iblis da bi se njihovo stanje popravilo, ne, nego je ćini i govori kako bi ih još više unesrećio i ražalostio, i kako bi njihovu džehennemsku propas još više povećao. Pa će reći tada:”Zaista vam je Allah istinito obećanje dao” tj.- preko Svojih poslanika a. s. Obećao vam je da ako budete slijedili Njegove poslanike da će te uspjeti i spasiti se na oba svijeta, da će vam on podariti upravu nad Zemljom, da će vam dati neizmjerne blagodati. “A i ja sam vam obećavao pa sam svoja obećanja – koja sam vam tvrdo dao, iznevjerio” kao što vas je upozorio Uzvišeni:”Obećava im i “garantuje” im, a ustvari, šejtan im ne obečava ništa osim sigurnu propast.” Zatim će nastaviti Iblis – Allah ga prokleo,:”Ja nikakve vlasti nad vama nisam imao” tj. I nisam imao ni dokaza koji su valjani, “Samo sam vas pozivao, a vi ste mi se odazivali” tj. Ja sam vas samo pozvao u grijeh i nepokornost a vi ste mi se odazivali. “Zato ne korite mene” – tj. Danas, “nego korite sami sebe” tj. Zbog toga što ste i vi u vatri džehennemskoj, kao i ja, a niste se vašem Gospodaru pokoravali, i zaista ste i vi danas sigurni gubitnici. “Niti ja mogu vama pomoći niti vi možete meni pomoći” tj. Svi smo u vatri džehennemskoj potpuno bespomoćni i osramoćeni. “Ja nemam ništa s tim što ste me prije Njemu ravnim smatrali” tj. Niječem sve uzroke vašeg širka (navodi Katade). “Nevjernike sigurno čeka bolna patnja.” (Ibrahim, 22)

Mufessir eš-[ewkani navodi da kada Iblis održi ovu hutbu da će se srca nevjernička pocjepati od straha i bola. On tako|e navodi i razloge ove njegove hutbe, pa kaže:”On im želi pojasniti pravu suštinu stvari, kako bi njihova bol bila još veća, te im navodi sedam spomenutih stvari kao neoborive dokaze njihove propasti.”A još prije su oni shvatili i rekli:”@alili se mi ili trpili, svejedno nam je, spasa nam neće više biti”. (Ibrahim, 21)“A doista je jadno ono za što su se prodali, kad bi oni samo znali!” (El-Bekare, 102)Molimo Allaha dž. š. da ne budemo od onih koji će slušati ovu hutbu, molimo Ga da nas sačuva džehennemske vatre, molimo Ga da nas sačuva od šejtanskih spletki, i molimo Ga da nas uvede u Svoj Džennet. Amin, ja Erhamer – Rahimin!