PRIJEDORSKA BIJELA TRAKA CRNJA JE I OD MRAKA

Visits: 35 Today: 2

PRIJEDORSKA BIJELA TRAKA
CRNJA JE I OD MRAKA
Prijedorska bijela traka,
Crnja je i od mraka.
Obilježen njome stojiš,
Sate do smrti brojiš.
Svakog majskog dana,
U Prijedoru je mnogo rana.
A kako i ne bi bilo,
Kad je 3176 ljudi život izgubilo.
Nekima sudbina bude u Kratermu,Omarskoj Trnopolju i Manjači iza logorske žice,
A nekima u grobnici Tomašice.
31000 ljudi kroz logore prošlo,
Mnogo ih nije nikad kući više došlo.
Više od pedeset hiljada protjeranih,
Stotine naših majki i sestara silovanih.
200 žrtava Korićanskih stijena,
Ubijeno je u Prijedoru i 256 žena.
102 djece zlotvori ubiše,
Krivi su bili samo što se rodiše.
Najmlađe bude od godinu dana,
Najstarije ne dočeka osamnasetog rođendana.
Kako da mirno spava,
Naša majka Hava,
Kad joj ubiše sedam ruža
Šest sinova i muža.
Bošnjače, ne zaboravi šta je u Prijedoru bilo,
Da se ne bi ponovilo.
Esmin Mehić