Naučimo najvažnije datume iz Poslanikovog, a.s., života, provedenog u Mekki!

Naučimo najvažnije datume iz Poslanikovog, a.s., života, provedenog u Mekki!

– 570. godine, umro mu je otac, hazreti Abdullah u Medini.
– 571. godine, rodio se on, posljednji Božiji Poslanik, Muhammed, a.s.
– 576. godine, umrla mu je majka, hazreti Amina, u mjestu El-Ebva, između Mekke i Medine.
– 578. godine, umro mu je djed Abdulmutalib.
– 583. godine, Muhamed, a.s., nekoliko puta je putovao za Šam, zbog trgovine.
– 595. godine, oženio je hazreti Hatidžu, r.a.
– 610. godine, desila se prva Objava Kur’ana.
– 610. godine, počinje poslanička misija.
– 613. godine, Poslanik, a.s., javno počinje sa pozivanjem u islam.
– 615. godine, grupa muslimana čini seobu, Hidžru u Abeseniju.
– 616. godine, počinje izolacija i bojkot muslimana.
– 618. godine, započinje plemenski rat u Medinu, tadašnji Jesrib.
– 619. godine, završava se izolacija i bojkot muslimana.
– 619. godine, umire Poslanikova, a.s., žena hazreti Hatidža i njegov amidža Ebu Talib.
– 620. godine, desio se događaj Isra i MI’radža.
– 622. godine, Poslanik, a.s., čini Hidžru iz Mekke u Medinu.

Saudin Cokoja