RAZLIKA IZMEĐU PRAVOG I EKSTREMNOG MUSLIMANA

RAZLIKA IZMEĐU PRAVOG I EKSTREMNOG MUSLIMANA

1. Pravi musliman je zaokupiran svojim, a ekstremni tuđim vjerovanjem.
2. Pravi muslimani nastoji sebe i druge uvesti u Džennet, a ekstremni dokazati da će svi ostali ući u džehennem.
3. Pravi musliman drugima traži opravdanje za greške i propuste, a ekstremni traga za tuđim ispadima kako bi ih osuđivao i o njima pričao.

Dr. Ali es-Sallabi

(preuzeto od dr. Emir Demir)