Na ovom svijetu imaš samo jednog neprijatelja!

Postoji neprijatelj sa kojim se moraš suočiti na ovom svijetu. Možeš ga tražiti po čitavom svijetu, ali ga nikada nećeš pronaći. Možeš potrošiti cijeli svoj život u toj potrazi, ali ga ipak nećeš pronaći.U ovoj borbi ne smiješ gledati ispred sebe, niti u ovaj svijet, jer se neprijatelj nalazi u tebi. Ovu bitku moraš nastojati da dobiješ, kako bi uspio na ovom svijetu. Tvoje srce mora prevladati šaputanja tvojih želja, koje su tvoj najveći neprijatelj.Ali izbor leži u tebi, trebaš li slušati ta šaputanja? Ili trebaš dozvoliti da to budu jednostavno samo šapati u tvojoj duši, koji nemaju utjecaj na tvoje srce.
Na kraju, trebaš priznati da ne postoji nijedan grijeh za koji nisi sam kriv, a ako u nečemu uspiješ, ne postoji niko osim Stvoritelja kojem trebaš biti zahvalan za uspjeh.Zbog toga, Stvoritelja trebamo imati uvijek u našim mislima, jer nam samo On može pomoći da pobjedimo našeg najvećeg neprijatelja. Moramo se suočiti sa njim, jer od njega ne možemo pobjeći, a moramo ga pobjediti, jer je to bitka koja traje čitav život, bitka zbog koje smo stvoreni.

Autor: WordsbyMe
Za Akos.ba preveo: Jasmin Mujakić

Pročitajte još: Kako zaštititi svoje srce?

Mogu vas obogatiti ili otrovati. Sve ovisi o kvaliteti. Ne biste popili otrov, niti biste jeli plijesan. Na isti način, nemojte dozvoliti da otrovna i pljesniva hrana uđe u vaš um, oči ili uši. Čuvajte svoje srce, kao što čuvate svoje tijelo. Zapamtite, čak je i vaše tijelo privremeno. Vaše srce i duša nisu. Oni će krenuti dalje iz ovog prolaznog života i susresti se sa Bogom u bilo kojem stanju u kojem napustite ovaj svijet. Održavajte ih zdravima.

Šta to znači? To znači da kada imate negativne misli (ponižavajuće razgovore sa samim sobom, očaj, sumnju, strah, vesvese), nemojte se prepuštati. Nemojte ih hraniti ili dozvoljavati da ostanu u utočištu vašeg uma i srca. Kada naiđete na nemoral ili bilo šta što ne biste trebali gledati na ulici ili na ekranu, oborite svoj pogled i zaštitite svoje srce. Kada čujete nepristojnost, čuvajte svoje uši, i zaštitite svoj srce.Zapamtite da je Allah rekao: na Dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti, samo će onaj koji Allahu srca čista dođe spašen biti. (eš-Šu’ara, 88-89.)      Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Napisala: Jasmin Mudžahid… Prijevod i obrada: IslamBosna.ba