Moj kolega kaže da se njegovoj ženi prikazuju džini u obliku njene sestre a ponekad u svom stvarnom obliku

Pitanje: Moj kolega kaže da se njegovoj ženi prikazuju džini u obliku njene sestre a ponekad u svom stvarnom obliku. Da li se džini mogu prikazati u toku Ramazana?

Odgovor: Slavljen neka je Allah.

Prvo: Većina učenjaka je takvog stava da nije moguće nijednom čovjeku da vidi džina u njegovom stvarnom obliku osim Poslaniku s.a.v.s. , koji nije poznat. Što znači da bilo kakvoj izjavi koja govori o njihovom stvarnom obliku ne treba vjerovati bez pitanja. Za one koji kažu da ih vide u stvarnom obliku citiram sljedeći ajet u kojem Uzvišeni Allah kaže sljedeće:

On (šejtan) vas vidi, on i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite. (Al-A’raf 27.)

Drugo: Allah, neka je Uzvišen, je džinima dao mogućnost da se mogu pojaviti u obliku čovjeka ili životinje, postoje vjerodostojni dokazi o tome a i poznato je iz stvarnih događaja.

Preneseno je od Ebu Se’id El-Hudria r.a da je rekao: Čuo sam kad je Poslanik s.a.v.s. rekao: “U Medini ima džina koji su prešli na islam, ko god vidi nekog od ovih stanovnika neka ga upozori na tri dana, a ako se pojavi i nakon toga neka ga ubije, jer to je vrag.

Riječi iznad prevedene kao stanovnici se odnose na zmije koje se mogu nalaziti u kućama.

Džini se mogu prikazati u ljudskom ili životinjskom obliku; mogu se pojaviti u obliku zmija, škorpiona itd; ili u obliku kamile, ovce, konja, mule i magarca; ili u obliku ptice. Također se mogu pojaviti u ljudskom obliku kao kad je šejtan došao plemenu Kurejš u obliku Suraaqah ibn Maalik ibn Ja‘shama, gdje je želio ići na Bedr. Allah Uzvišeni u Kur’anu kaže:

I kada im je šejtan kao lijepe njihove postupke predstavio i rekao: “Niko vas danas ne može pobijediti, i ja sam vaš zaštitnik!” – onda je on, kada su se dva protivnička tabora sukobila, natrag uzmaknuo, i rekao: “Ja nemam ništa s vama, ja vidim ono što vi ne vidite, i ja se bojim Allaha, jer Allah strašno kažnjava” (Al-Anfal 48.)

Treće: Nema razlike između mjeseca Ramazana i drugih mjeseci po pitanju pojavljivanja džina u različitim oblicima a za to postoji sahih hadis kao dokaz da se džini mogu pojaviti u toku Ramazana.

Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je rekao: “Postavio me Poslanik s.a.v.s. da čuvam zekat u toku Ramazana. Neko je došao do mene i počeo grabiti pune ruke hrane. Uhvatio sam ga i rekao: “Odvest ću te Poslaniku s.a.v.s. a on je rekao: “Zaista ja imam potrebe, moram uzdržavati i u velikoj sam potrebi.” Pa sam se sažalio i pustio ga. Sljedeći dan Poslanik s.a.v.s. me je upitao: “O Ebu Hurejre, ko ti je bio zatvorenik sinoć?” Rekao sam: “O Allahov Poslaniče, rekao je da je u velikoj potrebi sam se sažalio nad njim i pustio sam ga.” Zatim Poslanik reče: “Lagao ti je i vratiće se.” Nakon što je Poslanik s.a.v.s. ovo rekao znao sam da će se vratiti. Pa sam legao i čekao ga, došao je i opet počeo grabiti hranu u ruke, opet sam ga uhvatio i zaprijetio mu da ću ga odvesti Poslaniku s.a.v.s. pa je rekao da se više neće vraćati, sažalio sam se nad njim i pustio ga. Idući dan me Poslanik s.a.v.s. opet upitao za zatvorenika, i rekao sam mu da mi je rekao da se više neće vraćati pa sam se sažalio nad njim i pustio ga. Zatim je Poslanik s.a.v.s. opet rekao: “Lagao ti je i opet će se vratiti.” Pa sam legao i čekao ga opet, opet je došao i počeo grabiti hranu pa sam mu rekao: “Odvest ću te Poslaniku s.a.v.s. ovo ti je zadnji od tri puta, pa mi je rekao: “Pusti me i naučiću te riječi od kojih ćeš imati koristi kod Allaha.” Pitao sam koje su riječi, rekao je: “Kada kreneš spavati prouči Ajetul Kursiju i tada ćeš imati zaštitnika od Allaha i nijedan šejtan ti neće moći doći blizu sve do jutra.” Pa sam ga pustio, idućeg jutra me Poslanik s.a.v.s. opet isto upitao rekao sam mu da sam ga pustio i da mi je rekao da učim Ajetul Kursiju prije spavanja, Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Zaista ti je rekao istinu iako je okorjeli lažov.” Zatim me Poslanik s.a.v.s. upitao: “Znaš li s kim si pričao zadnje tri noći, o Ebu Hurejre?” Rekao sam: “Ne.” To je bio šejtan reče Poslanik s.a.v.s.

Hadis prenosi Buhari (3101)

Iz gore navedenog je jasno:

Da se džini ne prikazuju nikom – osim Poslanicima – u njihovom stvarnom obliku
Da mogu poprimiti oblik ljudi i životinja
Da se mogu pojaviti u toku Ramazana kao i u drugim mjesecima
A Allah zna najbolje.

Odgovorio: Šejh Muhammed Salih El-Munedžid | islamqa