Čestitamo našem novom Kurra Hafiza Omer Faruk Bukurević

Visits: 951 Today: 1

Čestitamo našem novom Kurra Hafiza Omer Faruk Bukurević
S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog.
Zahvala pripada Allahu, a salavat na našega vjerovjesnika Muhammeda, na njegovu porodicu, ashabe i sljedbenike.
Doista je Allah počastio grad Bursu da se u njemu stoljećima neprekidno uči i izučava Kur’an, počevši od dolaska predvodnika učača Kur’ana u Ummetu, Imama Ibnu-l-Džezerija, koji je u Bursi napisao svoja kapitalna djela, Nešr i Tajjibetu-n-nešr (Tajjiba), pa sve do današnjih dana.
Danas sam, u nedjelju 5. safera 1442, odnosno 12. septembra 2021. godine, proučio posljednje ajete Kur’ana hatme kojom sam polagao 10 kiraeta po Šatibijji i Durri, prema tahriru Ibnu-l-Džezerija, nakon čega mi je idžazu uručio moj cijenjeni šejh, Iračanin, šejh dr. Omer ibn Ejšam Et-Turkmani El-Kirkuki. Idžazi je išhadom posvjedočio šejh Muhammed Fehed Haruf, predstavnik Uprave za podučavanje Kur’anu u Siriji, zet i učenik šejha Kurejjima Radžiha.
Nakon toga mi je šejh Muhammed Fehed Haruf uručio i svoju idžazu za 10 kiraeta prema Šatibijji i Durri na osnovu prethodno proučene hatme.
Šejh Omer Et-Turkmani je profesor kiraeta na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta Uludağ u Bursi, a znanje o kiraetima i drugim kur’anskim naukama je učio pred velikanima u svojim oblastima, od kojih su:
• Muhammed Fehed Haruf (10 kiraeta po Tajjibi, mudžaz);
• Muhammed Kurejjim Radžih, šejhu-l-kurra Sirije (Asimov kiraet, mudžaz, 10 kiraeta po Šatibijji i Durri, mudžaz mutabeaten);
• Abdullatif Es-Sufi, šejhu-l-kurra Iraka (7 kiraeta, mudžaz);
• Ali Šahin, šejhu-l-kurra Istanbula (10 kiraeta po Tajjibi, mudžaz);
• Muhsin Et-Taruti (10 kiraeta po Šatibijji i Durri, mudžaz);
• Ali Abdurrahman El-Huzejfi, imam džamije Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem (7 kiraeta Šatibijje);
• Abdurrafi’ Ridvan Eš-Šarkavi (3 kiraeta Durre);
• Ihab Fikri (10 kiraeta po Tajjibi);
• Abdulfettah Medkur, posljednji učenik šejha Ali Muhammeda Ed-Dabba’ (Hafsov rivajet, mudžaz mutabeaten);
• Muhammed Temim Ez-Zu’bi (Hafsov rivajet);
• Ejmen Suvejd (Hafsov rivajet):
• Ganim Kadduri El-Hamed (resm Mushafa);
• Muhammed Salim El-Džukeni Eš-Šenkiti (Nešr od Ibnul-Džezerija);
• i mnogi drugi učenjaci.
Molim Allaha da najvećom nagradom nagradi sve moje šejhove i učitelje, prijašnje i buduće, da im oprosti grijehe i proživi ih među društvom poslanika i iskrenih Allahovih robova.
Bursa, 12. septembar 2021.
Omer Faruk Bukurević – Fondacija “Hifz Časnog Kur’ana”