Zulumćar kojeg je usmrtila dova obespravljenih vjernika

Visits: 522 Today: 1

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić/ saff.ba

U svom znamenitom historijskom djelu El-Kamil fi tarih, Ibn Esir je spomenuo i sljedeći događaj: “Godine 201. po Hidžri, umro je Ebul-Abas Abdullah bin el-Agleb, namjesnik Afrike. Vladao je Afrikom pet godina i dva mjeseca. Uzrok njegove smrti bio je vrlo neobičan. Naime, on je sa svakog jutra uzorane zemlje uzimao ljudima osamnaest dinara poreza, pa su se ljudi žalili jedni drugima. Nakon toga je jedan od najučenijih i najpobožnijih među njima, zvao se Hafs ibn Omer el-Džezeri, otišao sa grupom učenjaka i uglednika kod namjesnika i oni su pokušali posavjetovati namjesnika, podsjećajući ga na Allaha i ahiretsku kaznu koja čeka zulumćare, ali namjesnik Ebul-Abas nije poslušao njihove savjete i upozorenja i nije smanjio namete ljudima.Skupina uglednika napustila je namjesnikovu palaču i zaputila se prema Kajrevanu. U jednom trenutku obratio im se Hafs ibn Omer, riječima: ”Predlažem da svi abdestimo i uputimo dovu Allahu, dž.š., da olakša ljudima i zaštiti ih od namjesnikovog zuluma.” Svi su se složili sa njegovim prijedlogom i nije prošlo ni pet dana od trenutka kad su oni učili dovu, a Ebul-Abas je umro.” (Ibn Esir, El-kamil fi tarih, V/433.)

I ovaj događaj je potvrdio da je dova efikasno oružje u borbi protiv zuluma i zulumćara, pa nije čudo što je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao Muazu ibn Džebelu, r.a., spremajući ga u Jemen u svojstvu daije: ”Čuvaj se dove obespravljenog, jer između njegove dove i Allaha nema nikakve prepreke (zastora).” U hadisu koji prenosi Ebu Hurejre, r.a., Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Tri dove su, bez ikakve sumnje, uslišane: dova obespravljenog (mazluma), dova musafira i dova roditelja za njegovo dijete.” (Ebu Davud, Ibn Madže i Tirmizi)Prenosi se od Hakima da je rekao: ”Čuo sam šejha Ebu Bekra kada je rekao: ‘Vidio sam u snu Omera ibn Hattaba, r.a., i upitao sam ga: -Vođo pravovjernih, u čemu je spas od dunjaluka i izlaz iz dunjalučke tegobe?’, pa mi je pokazivao prstom aludirajući na dovu. Ja sam ponovio svoje pitanje, a on se skrušeno okrenuo prema meni kao da se diže sa sedžde, a zatim mi je rekao: -Dova!”’Prenosi se od Ebu Derde, r.a., da je rekao: ”Čuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kada je rekao: ‘Tražite moje zadovoljstvo u dobročinstvu prema slabima (obespravljenima), jer preko njih vam dolazi opskrba, berićet i pobjeda.”’ (Ebu Davud)

Dova mazluma se ne odbija, pa makar on bio i nevjernik, a kamoli ako je vjernik i ako je još postač. Stoga, ne dozvolimo da nam prođe ijedan dan ramazana bez dove, a pogotovo u vrijeme iftara ili desetak minuta prije iftara. To su blagoslovljeni trenuci u kojima se otvaraju nebeske kapije za dove postača.Allahu dragi, uslišaj dove postača, a posebno onih koji su obespravljeni i kojima se na bilo koji način zulum čini, i obraduj nas Svojim oprostom i džennetskom nagradom. Amin!