Znate li gdje budu vaši grijesi dok ste na namazu? Pročitajte!

Visits: 3325 Today: 3

1. Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, je rekao: „Kada čovjek ustane da klanja svi grijesi mu se stave na glavu i ramena, pa svaki put kada učini ruku’ i sedždu grijesi padaju s njega“O ti koji požuruješ s obavljanjem ruku’a i sedžde, oduži svoju sedždu i ruku’ koliko god možeš, kako bi grijesi padali s tebe, i kako ne bi propustio ovu nagradu.

2. Umrla jedna dobra žena i svaki put kad bi ljudi prolazili pored njenog mezara osjetili bi miris ruže, pa je njen muž rekao da je uvijek učila suru Mulk prije spavanja. Blago onome kome njeno učenje postane običaj. Stoga ustrajte na tome, jer ona (sura Mulk) čuva od patnje u kaburu.

3. Ako nakon svakog namaza učiš Ajetul-kursi samo te smrt dijeli od Dženneta.

4. Kada obaviš namaz ne žuri, već ostani da sjediš neko vrijeme i zikri, jer meleki mole Gospodara za tebe.

Aid al-Karni – akos.ba

Jeste li znali da mejjit vidi, osjeća, ove stvari kada umre? Dobro pripazite na njih!

Prenosi se da je jedne prilike Nu’ man bin Bešir r.a. rekao, a bio je na minberu: “Čuo sam Allahova Poslanika s.a.w.s. da govori: “Od dunjaluka nije ostalo ništa više osim poput mušice koja je u zraku. Tako mi Allaha, – molite Allaha za vašu braću u kaburima jer se vaša djela njima predočavaju.”Prenosi Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik s.a.w.s. rekao: “ Ne sramotite vaše mrtve sa vašim lošim djelima, pa ona se zaista predočavaju onim s kojima ste bili bliski a koji su u kaburima”. Prenosi se da je Ebu Ejjub rekao: “Vaša djela se predočavaju mrtvima, pa ako ih vide da su dobra, obraduju se i raduju i govore: “Allahu dragi, ovo je Tvoja milost prema Tvome robu, pa mu je upotpuni. A ako ih vide lošim, govore: “Allahu dragi, odvrati ih od toga”Prenosi Abdurrahman bin Džubejr bin Nufejr da je Ebu Derda r.a. govorio: “Zaista se vaša djela predočavaju vašim mrtvima pa im se oni raduju ili ih rastužuju.” A potom bi reci: “Allahu dragi, ja ti se utičem od djela kojeg bi se stidio Abdullah bin Rewaha r.a.Prenosi Ebu Seid r.a. da je Poslanik s.a.w.s. rekao: “Zaista mejjit zna ko ga kupa, ko ga nosi, ko mu oblaći kefine i ko ga polaže u kabur.”Prenosi se da je Abdurrahman bin Ebi Lejla rekao: “Duša se nalazi u ruci meleka koji ide zajedno sa dženazom i govori: “čuj šta se govori o tebi!” A kada dođe do kabura pokopa je sa tijelom”Prenosi se da je Sufjan es-Sevri r.a. gasulio jednog čovjeka te je rekao: “On sada vidi sve što se radi s njime”.Prenosi se od Seid bin Musejjeba r.a. da su se sreli Abdullah bin Selam i Selman el –Farisi r.a. pa je jedan drugom rekao: “Ako umreš prije mene, posjeti me (u snu) i obavjesti me šta si sreo kod svoga Gospodara, a ako ja umrem prije tebe ja ću tebe obavjestiti.” Ovaj drugi ga upita: “Zar mrtvi mogu da se sretnu živima?” Ovaj reče: “Da, duše su im u džennetu i hodaju kuda žele.” Potom reče: “Pa umro je taj i taj pa ga je sreo u snu a ovaj mu je rekao: “Na Allaha se osloni i obraduj se!” A nisam vido svojstva sličnog oslanjanju na Allaha.»

S arapskog preveo: Esmir M. Halilović (iz djela «El Menamat» Ibn Ebi Dunjaa) – islam-live.net

Budi prvi i podijeli ovo sa prijateljima!