ZIDOVI SRAMA: POGLEDAJTE GRAFITE UN-OVIH VOJNIKA IZ BAZE U POTOČARIMA

U okviru memorijalnog kompleksa u Potočarima nalazi se i zgrada u kojoj je bio smješten holandski bataljon, koji je imao zadatak da štiti građane Srebrenice.

Više od dvije decenije nakon što su holandski vojnici napustili bazu, na zidovima zgrade i dalje se nalaze grafiti, poruke i crteži koje su ostavili.

Mnogi od njih svjedoče o životu u bazi, ali i tome da su ovi vojnici situaciju tokom ljeta 1995. godine shvatali neozbiljno, te da nisu bili spremni na ono što će se desiti 11. jula.

hayat