Želiš li da ti Allah, dž. š., sagradi dvorac u džennetu? Onda uči redovnu ovu kratku suru.

Visits: 5466 Today: 2

Aiša, radijallahu anha, kazuje da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao jednog čovjeka da predvodi izvidnicu. On je svoje drugove predvodio u namazu i uvijek bi završavao namaz učeći suru Kul huvallahu ehad. Kada su se vratili, to su spomenuli Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa je on rekao: “Upitajte ga zbog čega to čini.” Oni su ga upitali, a on je odgovorio: “U toj suri spomenuta su svojstva Milostivog i zato volim da je učim.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na to je rekao: “Recite mu da i njega Uzvišeni Allah voli.” (Hadis bilježe: Buhari, br. 7375; Muslim, br. 813; Nesai, br. 993; Bejheki, Šuabul-iman, br. 2539; Ebu Avane, Musned, br. 3950; Ebu Nuajm, Mustahredž, br. 1841, i dr.)

________________________________

Od Muaza b Enesa El Džuhenija, r.a., prenosi se da je Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko prouči Kul-huvallahu ehad deset puta, Allah će mu u Džennetu sagraditi dvorac.” Kada je čuo ove riječi Omer, r.a., kojem je Džennet bio obećan još za vrijeme Poslanikovog, saws, života, upitao je: “Hoćemo li povećavati broj svojih dvoraca u džennetu, o Božiji Poslaniče?”, a Poslanik, saws, mu odobri riječima: “Allah ima puno više i ljepše od toga (odnosno učite ovu suru što više).”

(Hadis bilježi: Ahmed)

“Ko prouči suru Ihlas (Kul huvallahu ehad), kao da je proučio trećinu Kur’ana.” (Hadis bilježi: Ahmed )
n-um

Pročitajte još: OVE STVARI TREBA SVAKA ŽENA DA ZNA I RADI KAKO BI JE MUŽ BIO UVIJEK ŽELJAN.

Svaka žena je sretna kada zna da je muž poželi da se susretne s njom kao što je to bilo na početku braka, ali često nije tako i što vrijeme više odmiče bračni partneri osjećaju jednu vrstu zasićenosti jedno drugim. Baš tu dolazi do izražaja uloga supruge gdje treba da nauči kako da učini da je njen muž i dalje bude željan. Navest ćemo nekoliko jednostavnih stvari koje može da učini:

1- Napiši mu malo ljubavno pisamce u kojem ćeš ga podsjetiti na divne dane početka vašeg braka spominjući njegove pozitivnosti, a ne zaboravi da to pisamce namirišeš mirisom.

2- Mnogi smatraju da ruže poklanjaju samo muškarci ženama i da obrnuto ne dolazi u obzir. Pokušaj da svome mužu pokoniš cvijeće s cjeduljom ispisanom romantičnim porukama. Ruže su simbol duboke ljubavi.

3- Pokazati jednostavne znake pažnje i ljubavi, pripremi mu jelo koje voli i serviraj mu tanjir s porukom VOLIM TE ili TAKO SAM TE POŽELJELA. To će biti povod da ti bude više naklonjen prema tebi .

4- Pripremi iznenađenja, svi vole ugodna iznenađenja pa i tvoj muž. S vremena na vrijeme možeš pripremiti iznenađenje u vidu romantične atmosfere u kući, namirisanih prostorija i izazovne odjeće. Sve to će u njemu probuditi osjećaj bliskosti i požude za tobom.

5- Brini o svome privatnom životu, naravno da je osnova kod žene da brine o svome prodičnom životu ali ujedno treba da vodi i brigu o svojim drugim obavezam, prijateljicama, poslu itd. Kada muž to osjeti bit će ljubomorniji na tebe da te što više ima za sebe.

6- Pusti da on tebe nekada nazove, da li ti uvijek zoveš muža kada je na poslu? Da li ti uvijek prva zoveš i šalješ SMS njemu? Od danas ne činit to, nego ga pusti da on poželi da tebe nazove i znaj da će se to ublizu desiti i daj mu priliku da ti kaže svoje osjećaje.

7- Seksualni odnos ujutro, uvijek imaj na umu da seksualni odnos prije odlaska na posao čini da muž misli na tebe ostatak dana i da će te sigurno poželjeti a to će ga učiniti aktvinijim u njegovom poslu.

Izvor: islamstory.com Za islam-iman.com – Preveo: Muhamed Ikanović, prof.