Zašto nastaju poplave?

Visits: 547 Today: 1

Zašto nastaju poplave?
Glavni razlozi na koje možemo uticati je prekomjerna sječe šume, nedovoljno pošumljavanje, loši odvodi/kanalizacije i loša korita rijeka!
Sječa šume radikalno mijenja odliv vode niz padavine.
Šume djeluju kao spužva za kišu, koja vodu otpušta postepeno, čak i onaj dio kiše koji u kapljicama ostane na granama kao i na milijardama listova i iglica.
Ukoliko toga nema, onda se voda brzo spušta u korita rijeka, koja nemaju dovoljno kapaciteta.
Postavljenjem na pozicije bliže rodbine naših političara I na taj način loše upravljanje šumama nesposobnih, neškolovanih i korumpiranih ljudi, dovodi do toga da narod ispašta.
Sve to dok hiljade studenata sa završenim šumarskim fakultetima čekaju po biroima.
Šta se još može uraditi?
-napraviti duža, šira, dublja korita za rijeke kao i poplavne prostore.
Šta u BiH rade političari i ljudi koji su preko njih postavljeni na zadužene pozicije na prevenciji poplava?
-ništa, jer nas smatraju glupim i znaju da bez obzira na sve ćemo iste birat

Sabit Iztarcina Novi Profil