Zašto je zahvalnost u braku važna?

Visits: 579 Today: 1

Čovjek je biće koje se može prepustiti tugovanju razmišljajući o mahanama i nedostacima vlastitog tijela, ali isto tako može i da se raduje u smislu da bude zahvalan na blagodati što ono besprijekorno funkcioniše i što je zdravo.

Ono što definiše našu zahvalnost nije mnoštvo blagodati i imetka već je to naša sposobnost da budemo svijesni onoga što posjedujemo. Tako je i u braku. Ukoliko smo manjkavi po pitanju zahvalnosti, onda ne vidimo mnoge pozitivne strane našeg bračnog partnera već stalno uočavamo njegove mahane, pa čak i ako su one male.

Međutim, osoba koja je zahvalna, prelazi preko sitnih grešaka svoga bračnog partnera i sretna je što joj on/ona ne pričinjava nikakve veće poteškoće. Na taj način lijepe i pozitivne osobine bračnog partnera ne ostaju iza sjene njegovih nedostataka, već sjaje punim sjajem i osvjetljavaju porodično gnijezdo.

Poređenje je jedan od negativnih oblika ponašanja u braku. Nije uredu porediti vlastiti brak s tuđim, jer to može izazvati negativne posljedice. Uostalom, nisu svi ljudi isti, pa tako ni brakovi ne mogu biti identični kod svakog. Druga stvar je to što poređenje često pruža lažnu i prividnu sliku nečije sreće a vlastite nesreće, jer mi ne znamo kako neko živi zbog toga što nismo s njim 24 sata da bi to saznali. Ipak, poređenje ne mora uvijek izazvati negativne posljedice, jer ukoliko nečiji brak poredimo s našim kako bismo uzeli pouke i zahvalili se, to će svakako doprinjeti nastanku pozitivnih emocija vezanih za naš brak.

Ma koliko se trudili da stvari posmatramo kroz prizmu zahvalnosti, poređenje čini da uočimo i dobre i negativne strane našeg braka. Na nama je da svoju pažnju usmjerimo na ono što je dobro i lijepo, a da se strpimo na onome što nije. U protivnim, bili bismo nezahvalni na blagodatima koje imamo, a to je stanje od kojeg utočište trebamo tražiti kod Allaha dž.š. Ukoliko, na ovom svijetu gdje niko nije savršen, stalno razmišljamo o nedostacima našeg bračnog partnera onda je problem vjerovatno u nama i kako gledamo na život i stvari oko nas. Lijepe stvari poput ljubavi, poštovanja, sreće i mira preslikavaju se na našu djecu, a iz našeg doma na zajednicu u kojoj živimo.

Ne treba kriti dobro koje vidimo kod našeg bračnog partnera. Tome nas uči i Božiji Poslanik, a.s: „Neka čovjek onome koga počasti uzvrati u skladu sa svojim mogućnostima. Ako ne može, neka pohvali onog ko ga je počastio, jer onaj ko pohvali (učinjeno dobro) ispunio je dužnost zahvale. A onaj ko sakrije dobro, postupio je nezahvalno.“ (Ebu Davud, Edeb 11)

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić

Izvor: akos.ba

Islam PRESS