Zašto je zabranjeno puhati u hranu i piće?

Visits: 722 Today: 3

Ebu Katada, radijallahu anhu, prenosi da je Resulullah, sallallahu aljehi ve sellem, rekao: “Kada čovjek pije nešto, neka ne diše iznad posude.”[1]Ibn Abbas, radijallahu anhu, kaže: “Allahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio da se diše iznad posude ili da se u nju puše.”[2]Ebu Hurejra, radijallahu anhu, pripovijeda sljedeće Resulullahove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Kada čovjek pije nešto, neka ne diše iznad posude; ako se želi nekoliko puta napiti, neka odmakne od usta posudu pa predahne i neka se zatim opet napije.”[3]

Propisi u vezi s poglavljem

Prvo, zabranjeno je puhati u posudu, jer je moguće da iz usta izađe pljuvačka, ružan zadah ili slina, i piće bi moglo imati odvratan ukus. Ovo se posebno odnosi na piće, što zaključujemo iz navedenih hadisa.Drugo, sunnet je odmaknuti posudu od usta ako se želi predahnuti, kako to stoji u Ebu Hurejrinom, radijallahu anhu, hadisu, što je zapravo značenje predanja u kojem Enes, radijallahu anhu, kazuje: “Poslanik je, sallallahu alejhi ve sellem, disao u posudu prilikom pijenja.”[4]Ibn Hadžer je u djelu Fethul-Bari, 10/93, rekao: “…i kao da se traži usklađenje Enesovog predanja i hadisa koji prenosi Ebu Katada, koji su, naoko, oprečni. Naime, u hadisu koji je prenio Ebu Katada jasno se zabranjuje disanje iznad posude, a dotle se u Enesovom predanju to isto potvrđuje. Ova predanja možemo uskladiti tako što ćemo kazati da se zabrana odnosi na disanje unutar posude, a dozvoljenost disanja na disanje izvan posude dok se pije.”Ovo mišljenje, također, podupire i kazivanje El-Musenne el-Džuhenija, koji je jednom prilikom bio kod Mervana b. el-Hakema, kada se pojavio Ebu Seid el-Hudri, pa ga je Mervan upitao: “Jesi li čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je zabranio disanje iznad posude?” Ebu Seid je odgovorio: “Da, čuo sam ga, pa mu neko reče: ‘Allahov Poslaniče, ja se ne mogu napiti od jednog gutljaja?’ Allahov mu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preporuči: ‘Odmakni posudu od usta i predahni.’ ‘To mi se gadi’, primijeti čovjek.‘Onda prolij ostatak vode’, zaključi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.”[5]Treće, hadisi koje su prenijeli Ebu Hurejra i Ebu Seid dokazuju da je dopušteno naiskap popiti cijeli sadržaj čaše, odnosno mješine jer Poslanik, sallallhu alejhi ve sellem, nije zbog toga osudio onoga čovjeka koji je rekao da se ne može napiti od jednog gutljaja. Ibn Hadžer, 10/93, zapaža: “…ovaj hadis dokaz je imamu Maliku da je dopušteno naiskap popiti sadržaj čaše. Ibn Ebu Šejba prenosi da su Seid b. el-Musejjib i drugi autoriteti dijelili ovo mišljenje. Omer b. Abdulaziz kaže: ‘Zabranjeno je disati unutar posude, a onaj ko može da ne diše neka popije cijeli sadržaj čaše ili mješine odjednom, ako želi.’ Ovo je lijepo objašnjenje.” Ibn Abdulberr, u djelu Et-Temhid, 1/393, kaže: “Neki su dobri prethodnici govorili da nije poželjno popiti sadržaj čaše ili mješine odjednom, ali te njihove izjave nisi na stepenu da budu dokaz.”Četvrto, dopuštenost da se sve popije odjednom nije u kontradiktornosti sa sunnetom da se pije iz tri gutljaja: prvo je dopušteno, a drugo je bolje, prema hadisu Enesa b. Malika, radijallahu anhu, u kojem ovaj ashab kaže: “Allahov bi Poslanik, sallallahu alejhi ve selle, pio iz tri gutljaja, govoreći: ‘Ovako se gasi žeđ, ovo je zdravije i prijatnije.’”[6]

Zabranjeno je puhati u hranu i piće

Ibn Abbas, radijallahu anhu, kaže: “Allahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio da se diše iznad posude ili da se u nju puše.”[7]El-Musenne el-Džuhenija, bio je jednom prilikom kod Mervana b. el-Hakema, kada se pojavio Ebu Seid el-Hudri, pa ga je Mervan upitao: “Jesi li čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je zabranio disanje iznad posude?” Ebu Seid je odgovorio: “Da, čuo sam ga…”[8]Sehl b. Sa‘d, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio da se puše u piće, i da se pije s ureza na čaši.[9]

Propisi u vezi s poglavljem

Prvo, puhanje u posudu izaziva veću odvratnost od disanja iznad posude, pa između toga dvoga postoji razlika. Drugo, mudrost zabrane leži u tome što takav postupak može izazvati odvratnost prisutnih prema vodi i piću.

Iz knjige: Enciklopedija zabrana u islamu 3 dio.

Prevodilac: Abdurrahman Kuduzović

[1] El-Buhari (153) i Muslim (267, 65).

[2] Hadis je autentičan. Zabilježili su ga: Ebu Davud (3728), Et-Tirmizi (1888), Ibn Madža (3429), Ahmed, 1/220, 309, 357, El-Bejheki, 7/284, i neki drugi muhadisi, preko Abdulkerima el-Džezerija, on od Ikrime, a ovaj od Ibn Abbasa.

[3] Hadis je dobar. Zabilježili su ga Ibn Madža (3427), El-Hakim, 4/139, i neki drugi muhadisi, preko El-Harisa b. Ebi Zubaba, on od svog amidže, a ovaj od Ebu Hurejre. El-Haris se zove Abdurrahma b. Abdullah b. Sa‘d b. Ebu Zubab, i on je prihvatljiv, kako to tvrdi Ebu Zura. Hadis su autentičnim ocijenili El-Busiri, El-Hakim i Ez-Zehebi.

[4] El-Buhari (5631) i Muslim (2028).

[5] Hadis je autentičan. Zabilježili su ga: Malik, 2/925, Et-Tirmizi (1887) s Malikovim lancem prenosilaca, te Ahmed, 3/26, 32, Ibn Hibban (5327), Ibn Ebu Šejba, 8/220, El-Begavi (3036), El-Hakim, 4/139, i neki drugi muhadisi. Prenosioca Ebul-Musennaa Ibnul-Medini nije poznavao, ali jesu Ibn Mein, Ibn Hibban i Ez-Zehebi, koji su kazali da je povjerljiv.

[6] Muslim (123 i 2028).

[7] O izvorima hadisa bilo je govora.

[8] O izvorima hadisa bilo je govora.

[9] Hadis je dobar na osnovu drugih predanja. Zabilježio ga je Et-Taberani, u djelu El-Mudžemul-kebir(5722). Hadisi stručnjak El-Hejsemi, u djelu Medžmeuz-zevaid, 5/78, tvrdi: “U lancu prenosilaca ovog hadisa postoji Abdulmuhejmin b. Abbas b. Sehl, a on je slab.” Međutim, prvi dio hadisa pojačan je prethodnim hadisom, a za drugi dio postoje hadisi koji ga pojačavaju i bit će ubrzo navedeni.

minber

Budi prvi i podijeli ovo sa prijateljima!
Slika: phunutoday.vn