Zanimljivosti iz života trećeg halife Osmana ibn Affana

Visits: 287 Today: 1

– Osman ibn Affan, r.a., je bio dvostruki zet Poslanika, s.a.v.s. Bio je oženjen Poslanikovim, a.s., kćerkama, Rukaija i Ummu Kulsum, pa kad je Ummu Kulsum umrla, Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Da imam i treću, oženio bih te njom.“
– Osman ibn Affan, r.a., je bio čovjek kojeg su se stidjeli MELEKI!
– Osman ibn Affan, r.a., je rekao: “Tako mi Allaha, svojom desnom rukom nisam dodirnuo polni organ, od kada sam sa njom dao Poslaniku, s.a.v.s., prisegu na vjernost.“
– Osman ibn Affan, r.a., se svaki dan kupao.
– Kad je trebao da oženi Poslanikovu, s.a.v.s. kćerku Rukaiju, Poslanik, a.s., je ušao kod nje i rekao joj: “Kćeri moja, lijepo se ophodi prema Ebu Abdullahu (Osmanu), jer od svih ashaba, on mi je najbliži ponašanjem.“
– Osman ibn Affan, r.a., imao je samo jednu sestru, Aminu. Primila je islam na dan oslobođenja Mekke te zajedno sa Hind bint Utbe, dala prisegu na vjernost Poslaniku, s.a.v.s.
– Osmanov i Rukaijin sin Abdullah, umro je 4. godine po Hidžri i imao je tada šest godina. Dženazu mu je klanjao njegov dedo Muhamed, s.a.v.s., a u mezar ga spustio njegov babo, Osman ibn Affan, r.a.
– Kad je umrla Ummu Kulsum, r.a., Poslanikova, s.a.v.s. kćerka i Osmanova žena, kupala ju je Lejla bint Kanif, a Poslanik, s.a.v.s., je čekao pred vratima držeči u rukama bijele ihrame i dodavajući im jedan za drugim.
– 23 godine po Hidžri, Omer ibn Hattab, r.a., poslao je Poslanikove žene, majke vjernika na hadž. O njima tokom čitavog hadža i puta, birnuo se Osman ibn Affan, r.a. i Abdurahman ibn Avf, r.a. Išao je ispred njih na svojoj jahalici i nije dozvoljavao da im se iko približi.
– Nakon što je ubijen Osman, r.a., njegova žena je rekla: “Ubili ste čovjeka koji bi na noćnom namazu, na samo jednom rekatu, prouči čitav Kur’an.“
– Osman, r.a., dok je bio halifa, nije uzimao sebi platu od novca iz bejtul mala (državne kase), nego je od svog novca živio i hranio porodicu.
– Nakon što je postao halifa, Osman ibn Affan, r.a., je naslijedio Poslanikovov, s.a.v.s., prsten na kojem je pisalo „Muhamed resulullah“. Jednog dana dok je sjedio na bunaru Urejs, držeći prsten u ruci, slučajno mu je upao u bunar. Tražili su ga dugo, Osman, r.a. je nudio ogroman novac ko ga nađe, međutim bezuspješno. Gubitak prstena ga ja rastužio. Naredio je da se napravi isti. Nosio ga je sve do svoje smrti, a nakon toga mu se gubi svaki trag.

Za Akos.bA piše: Saudin Cokoja