Zanimljivo i poučno: Šejtanovi susreti sa vjerovjesnicima, ´alejhi selam.

Visits: 370 Today: 3

Iblisov susret s Nuhom, ‘alejhi selam

Ebu el-Feredž ibn el-Dževzi, rahimehullah, prenio je svojim lancem pre­nosilaca od Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhu, da je rekao: Kada se Nuh, ‘alejhi selam, ukrcao u lađu ugledao je u njoj nepoznatog starca. Upitao ga je: Zbog čega si se ukrcao? Rekao je: Da bih uzeo srca tvojih sljedbenika, pa da srcem budu sa mnom a tijelom s tobom. Nuh, ‘alejhi selam, mu reče: Izlazi Allahov neprijatelju! Iblis mu je rekao: Upropaštavam ljude s petero, o troje ću ti pričati a o dvoje neću. Allah, azze ve dželle, je tada objavio Nuhu, ‘alejhi selam: Ne treba ti to troje, naredi mu da ti priča o dvoje što neće da govori o njima. Iblis reče: Upropaštavam ljude zavišću i pohlepom. Zbog zavisti sam proklet i postao prokleti šejtan, a pohlepom sam Adema izveo iz Dženneta, pretražio sam cijeli Džennet dok nisam uspio što sam htio s njim.

Susret s Musaom, ‘alejhi selam

Prenio je Ebu Bekr el-Kureši, rahimehullah, svojim lancem prenosilaca od Ibn Omera, radijallahu anhuma, da je rekao: Iblis je sreo Musaa, alejhi selam i rekao mu: Musa, tebe je Allah odabrao poslanicama, s tobom direktno razgovarao a ja sam Allahovo stvorenje koje je počinilo grijeh i želim se pokajati. Zauzmi se za mene kod svoga Gospodara da mi oprosti! Musa, ‘alejhi selam, je molio svoga Go­spodara pa mu je rečeno: Musa, udovoljio sam tvojoj dovi. Kada je Musa, ‘alejhi selam, sreo Iblisa rekao mu je: Naređeno ti je da učiniš sedždu Ademovom grobu i bit će ti oprošteno. On se tada uzoholio, naljutio i rekao: Nisam mu pao na sedždu kada je bio živ, zar da mu učinim sada kada je mrtav?! Potom je Iblis rekao Musau, ‘alejhi selam: Musa, imaš pravo kod mene jer si posredovao za mene kod svoga Gospodara. Sjeti me se u tri slučaja: kada se rasrdiš jer tada došaptavam tvom srcu, moje oko je u tvojim očima i kolam tvojom krvlju, sjeti me se kada se sukobe vojske – u borbi – jer ja tada dolazim čovjeku i podsjećam ga na djecu i ženu sve dok ne pobjegne i nipošto ne sjedi sa ženom kojoj nisi mahrem, jer ja sam tada izaslanik od tebe njoj i od nje ka tebi. Prenio je El-Kureši, rahimehullah, svojim lancem prenosilaca od Abdurahmana ibn Zijada, rahimehullah, da je rekao: Dok je Musa, ‘alejhi selam, sjedio na jednom od svojih sijela prema njemu je krenuo Iblis obučen u ogrtač svije­tlih boja Kada mu se približio skinuo je ogrtač, spustio ga i rekao: Es-sela- mu alejkum, Musa! Musa, alejhi selam, ga upita: Ko si ti? Rekao je: Ja sam Iblis. Musa, alejhi selam, reče: Onda nisi dobro došao, šta te dovodi ovdje? Rekao je: Do­šao sam da te poselamim zbog tvog ugleda i položaja kod Allaha. Musa, alejhi selam ga upita: Šta je ono što sam vidio na tebi? Rekao je: Time kradem srca Allahovih robova. Musa, alejhi selam, reče: Šta čovjek uradi pa ga ti obuzmeš i zavedeš? Rekao je: Kada postane opsjednut sam sobom, osjeća da radi mnoga dobra djela i zaboravi svoje gnjehe. Upozoravam te na troje: nikada se ne osamljuj sa ženom koja ti nije halal jer kad god se muškarac osami sa ženom koja mu nije halal ja ga zavodim umjesto mojih saradnika sve dok ga ne dovedem u iskušenje s njom, kada se zavjetuješ na nešto uradi to jer kad se neko zavjetuje ja ga zavodim umjesto mojih saradnika sve dok se ne ispriječim između njega i ispunjenja za­vjeta i kada pripremiš sadaku odmah je podijeli jer kad čovjek pripremi sadaku a nepodjeli je ja ga zavodim umjesto mojih saradnika dok se ne ispriječim izme­đu njega i odjeljenja sadake. Potom je otišao tri puta govoreći: Teško njemu[3]. Jer je podučio Musaa, alejhi selam, na šta da upozori ljude.[4]

Iz knjige: Zaštita od džina i šejtana, autora Vehida Abduselama Balija, akos.ba