Zamislite da je ovo Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, nagovijestio prije 1.400 godina

Visits: 1289 Today: 9

Zamislite da je ovo Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, nagovijestio prije 1.400 godina što je samo jedan od dokaza njegovog poslanstva

U rivajetu Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se kaže: “Kada vidiš da se pastiri (beduini) natječu u gradnji visokih kuća to ti je od predznaka Sudnjeg dana.” (EI-Buhari 1/114 i Muslim 1/161)

U drugom hadisu o Džibrilovom, alejhisselam, dolasku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, između ostalog on ga pita za vrijeme nastupanja Sudnjeg dana, pa mu Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, odgovara:

“… Upitani o tome ne zna ništa više od onog koji ga pita, ali ću te obavijestiti o njegovim predznacima; kada žena (majka) rodi sebi zapovjednika, kada vidiš bosonoge, neobučene, siromašne pastire da se natječu u gradnji visokih zgrada.” (Muslim 1/158)

N-UM.com