Žalosno! Bošnjaci su jedini narod na kugli zemaljskoj koji psuje svoju državu

Visits: 1731 Today: 1

Bošnjaci su jedini narod na kugli zemaljskoj koji psuje svoju državu i priziva njen nestanak, a platili su je stotinama hiljada života, pretrpljenim genocidom i neviđenim progonima.
Da je Kurdima državu, zlatom bi je platili.
Da je Palestincima državu, zlatom bi je platili.
Da je Ujgurima državu, zlatom bi je platili.
Da je Rohinjama državu, zlatom bi je platili. Pitajte ove narode šta znači biti bez države i zaštite?
I Slovenci, i Hrvati, i Srbi, i Makedonci, i Crnogorci, i Bugari, i Rumuni, i Poljaci, i Česi, i Slovaci i ini narodi su napustili svoje države u potrazi za boljim životom, “trbuhom za kruhom”, ali nikoga od njih nećeš čuti da psuje i odriče se države iz koje dolazi. Naprotiv, na sve načine nastoje pokazati ponos pripadanja tim državama.
Gdje smo mi “ograjisali”, pa čim nam nešto zaškripi, opletemo po državi/domovini za koju smo dali tolike živote a plačemo za državom koja nam nije čak dala ni vlastito ime (Bošnjaci) da nosimo?

Imamović Semir