Za ibreta su one osobe koje u 8 sati ujutro kreću na posao, a prije toga nisu klanjale sabah

Visits: 475 Today: 3

Za ibreta su one osobe koje u 8 sati ujutro kreću na posao a prije toga nisu klanjale sabah !
Kažu da idu za nafakom !
Idu za nafakom, a zaboravili na Onoga koji daje nafaku, zaboravili na Gospodara !
Nema berićeta niti blagoslova u imetku koji se stiče kršenjem Allahovih granica, niti u imetku radi kojeg je zaboravljen Gospodar !

Elvedin Pezić