VIDEO: Završni obredi hadža i pripreme za polazak Evo i kad bh hadždžije kreću kući

Visits: 659 Today: 2

Ured za hadž i umru IZ u narednom periodu će ipak nastojati organizovati ranije termine letova, rekao je rukovodilac Ureda Nezim Halilović Muderris.

Prema sadašnjoj potvrdi Državne agencije za civilnu avijaciju Kraljevine Saudijske Arabije letovi bosansko-hercegovačkih hadžija za Sarajevo zakazani su za šesti, sedmi i osmi septembar.

Ured će u narednom periodu nastojati obezbijediti i jedan charter let kako bi hadžije iz dijaspore, kojima su letovi iz Sarajeva uvezani s aerodromima u zemljama gdje žive, na vrijeme stigli na svoje zakazane letove te kako bi se određene hadžije ranije vratile u BiH zbog obaveznog povratka na posao.

Hadžije privode kraju svoje obaveze prema obredima hadža. Danas će izvršiti posljednje bacanje kamenčića

Danas u popodnevnim satima hadžije iz Bosne i Hercegovine će obaviti i treće bacanje kamenčića na Mini čime će, nakon boravka na Arefatu i skidanja ihrama, upotpuniti i ovaj dio hadžskog obreda. Od hadžskih obreda preostaje još Tavafu-l-veda.

Možemo proučiti dovu za siguran put ako Bog da:

Kada se čovjek pripremi za put, ne bi smio da izostavi putnu dovu

Muhammed, s.a.v.s., je preporučio učenje putne dove u u kojoj ćemo zamoliti Allaha da nas sačuva svih neugodnosti na putu, da nam olakša putovanje i sačuva našu porodicu od svih iskušenja na koja bi mogli naići na putu.

Imam Muslim bilježi predaju od Abdullaha b. Omera, radijallahu anhu, a u kojoj navodi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, kada bi krenuo na put, prvo pruočio tri puta Allahu ekber, zatim izgovorio kuranske riječi: ”Subhanellezi sehare lena haza ve ma kunna lehu mukrinin. Ve inna ila Rabbina lemunkalibun.” / Hvaljen neka je Onaj koji je dao da nam one služe, mi to sami ne bi mogli postići, i mi ćemo se sigurno Gospodaru svome vratiti!

Nakon toga je proučio sljedeću dovu:

”Allahumme inna nes’ eluke fi seferina haza el-birre ve-t-takva, ve mine-l-’ameli ma terda. Allahumme hevvin ’alejna seferena haza vetvi’ anna bu’deh. Allahumme Ente-s-sahibu fi-s-seferi ve-l-halifetu fi-l-ehl. Allahumme inni e’uzu bike min va’sai-s-seferi ve keabeti-l- menzari ve sui-l-munkalebi fi-l-mali ve-l-ehl.”

/ Allahu, tražim od Tebe na ovom putovanju dobročinstvo, bogobojaznost i djela kojima si Ti zadovoljan. Allahu, olakšaj nam ovaj put i učini ga kratkim. Allahu, Ti si saputnik na putovanju i zamjenik u porodici. Allahu, utječem Ti se od teškoća putovanja, ružnog prizora i lošeg ishoda u imetku i porodici.

Ovu dovu bismo trebali praktikovati učiti svaki put prilikom kretanja na putovanje, jer je njeno učenje ibadet, imamo sevape, ali i osiguravamo hajirli odlazak i povratak s puta.

Ovu informaciju smo preuzeli sa oficijalne stranice gdje možete se uvjeriti https://www.facebook.com/Hadziumra/

hadž i umra BiH

WWW.ISKRA-ISLAMA.NET