Veoma opasna greška i grijeh!

Visits: 10538 Today: 4

Veoma opasna greška i grijeh!
Islam strogo zabranjuje da se dopuštena stvar proglašava zabranjenom, kao i da se zabranjena stvar proglašava dozvoljenom.
„Reci: “Kažite vi meni zašto jednu hranu koju vam Allah daje smatrate zabranjenom, a drugu dopuštenom?” Recite: “Da li vam je prosuđivanje o tome Allah prepustio ili o Allahu laži iznosite?” (Junus, 59)
Adijj b. Hatim, radijallahu anhu, kazao je: “Došao sam Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, a na vratu mi bijaše zlatni krst. On reče: ‘O Adijj, odbaci od sebe taj kumir!’ Tada je proučio ajet iz sure Et-Tevba: ‘Oni, pored Allaha, bogovima smatraju svećenike svoje i monahe svoje’ (Et-Tevba, 31), pa je rekao: ‘Oni se njima nisu klanjali, ali jesu smatrali dozvoljenim kad bi im oni dozvolili nešto što je zabranjeno, a kad bi im zabranili nešto što je dozvoljeno, smatrali bi to zabranjenim.’” (Tirmizi, broj hadisa: 3029; šejh Albani ovaj hadis je smatrao hasen, dobrim)
Jedno od pitanja koje se veoma često povlači u našem društvu je i zabranjivanje stupanja u brak osoba koje su u bilo kakvom krvnom srodstvu.
Dio učenjaka smatrao je na većem stepenu zabrane zabraniti dopuštenu stvar, nego dopustiti zabranjenu. Ne zaboravljajući činjenicu da su obje stvari strogo zabranjene.
Ponekada čujemo od nekih osoba, kada govore o Arapima negativne stvari spominju i to, da Arapi smatraju i prakticiraju da muškarac oženi rodicu a kojoj on nije trajni mahrem. Pa mi u svom zabranjivanju dopuštene stvari ispadasmo bolji muslimani od Arapa koji rade prema onome što vjera dozvoljava. Allahov Poslanik udao svoju kčer Fatimu za njenog rođaka Aliju.
Islam je jasno definirao osobe s kojima se ne može stupiti u brak. Žena ne može stupiti u brak s muškarcem koji je njoj trajni mahrem. Sve mimo toga je dopušteno.
Da, islam to ne naređuje, ali dopušta. Pa je velika razlika između te dvije stvari.
Nažalost vidjet ćemo da postoje osobe koje se ne protive bludu i nemoralu onoliko koliko se protive stupanju u brak osobama koje su u nekoj rodbinskoj vezi. Kao što postoje osobe koje se ne protive bludu onoliko koliko se protive poligamiji.

Elvedin Pezić