Upitan je Muhammed, a. s., koja je žena najbolja, pa je odgovorio…

Visits: 1099 Today: 1

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, koja je žena najbolja, pa je odgovorio: ‘Najbolja je ona koja te, kad u nju pogledaš, obraduje, koja te, kad joj nešto narediš, posluša i koja ti se ne suprotstavlja u onome što prezireš u pogledu nje i tvog imetka. (Ahmed)

– Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, šta je najvrijednije, pa je rekao: ‘Srce zahvalno, jezik koji Allahu zikr čini i žena vjernica koja jednog od vas pomaže na putu za Ahiret.’ (Ahmed)

– Neki čovjek je upitao Allahovog Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: ‘Našao sam udavanu ženu dobroga roda, uglednu i bogatu, ali je nerotkinja, pa hoću li se oženiti?’ ‘Nećeš’, reče mu Poslanik, sallallahu alejhi we sellem. Nakon toga mu je došao i drugi put, ali mu je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, isto rekao. Kad mu je došao treći put, Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, mu reče: ‘Ženite se ljupkim ženama i rotkinjama, jer ću se ja ponositi vašom brojnošću pred drugim narodima.’ (Ebu Davud)

– Ebu Hurejre, r.a., upitao je Allahovoga Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: ‘Ja sam mlad i bojim se smutnje, a nemam mogućnosti da se oženim; hoću li se kastrirati?’ Poslanik mu ništa ne reče. Ebu Hurejre, r.a., ponovio je to tri puta, a zatim reče: ‘Ebu Hurejre, tinta se osušila, već je zapisano sa čim ćeš se susresti u životu; lastriraj se ili se ostavi toga.’ (Buhari) ….

– Neki čovjek je upitao Allahovoga Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: ‘Allahov Poslaniče, dozvoli mi da se kastriram!’ ‘Kastiranje mog ummeta je u postu’ (moj ummet se od takve potrebe čuva postom). (Ahmed)

– Neki od ashaba upitaše Allahovoga Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: ‘Bogataši uzeše sve nagrade, a klanjaju kao što mi klanjamo, poste kao što mi postimo i daju milostinju od viška svog imetka’. Allahov Poslanik reče: ‘Zar i vama Allah nije dao nešto sa čime ćete sadaku udjeljivati!? Zaista je svaki tesbih sadaka (riječi subhanallah), svaki tekbir (riječi Allahu Ekber) i svaki tahmid (riječi Elhamdulillah) su sadaka, svaki tehlil (riječi La ilahe illallah) je sadaka, naređivanje dobra i odvraćanje od zla je sadaka, a i intimni odnos sa svojom ženom je sadaka’. Ashabi upitaše: ‘Allahov Poslaniče, zar i za to, kad neko od nas upražnjava strast, ima nagrada?’ ‘Šta mislite, kad bi neko od vas svoju strast zadovoljavao na haram način, zar to ne bi bilo grijeh? Isto tako, ako je bude zadovoljavao na halal način, imat će za to nagradu.’ (Muslim)

– Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, dozvolio je onom ko se želi oženiti, da prvo vidi svoju izabranicu. (Muslim)

– Mugire b. Šu’be, r.a., zatražio je od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, mišljenje o ženi sa kojom se ima namjeru vjeriti, pa mu je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ‘Vidi je, jer ćete se tako najbolje zbližiti’. Mugire je otišao do njenih roditelja i obavijestio ih o Poslanikovoj poruci, a njima kao da ne bi drago. Čuvsi to, djevojka koja je bila u sobi, reče: ‘Ako ti je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, naredio da me vidiš, onda me vidi; u suprotnom, kunem te Allahom da me ne gledaš’. Ona je taj njegov postupak smatrala isuviše krupnim. Mugire joj je rekao: ‘Vidio sam je, pa smo se nakon toga i vjenčali’. (Sakupljači Sunena)

– Džerir, r.a., upitao je Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, za mišljenje o iznenadnom pogledu (u ženu strankinju) ‘Zakreni svoj pogled’, reče Poslanik. (Muslim)

– Neki čovjek je zatražio od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, da ga vjenča, a on mu naredi da za vjenčani dar nešto pripremi, makar to bio i prsten od željeza. Pošto ni to nije imao kod sebe, reče mu Poslanik: ‘Znaš li šta iz Kur’ana?’ Odgovorio je: ‘Znam te i te sure’ (nabrojao je on koje zna). Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, reče: Znaš li ih napamet?’ Rekao je: ‘Znam.’ Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, reče: ‘Idi, ja te ženim njome sa onim što znaš napamet iz Kur’ana.’ (Muttefekun alejhi)

– Ummu Seleme, r.a., zatražila je dozvolu od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, da uradi hidžamu, pa je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, naredio Ebu Tajjibu da joj to uradi. Rekao je: ‘Mislim da joj je bio brat po mlijeku’ (ili je bio dječak koji nije dostigao punoljetnost). (Muslim)

– Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, naredio je Ummu Selemi i Mejmuni da se pokriju pred Ibn ebi Mektumom. Neka od njih reče: ‘Allahov Poslaniče, zar on nije slijep? Niti nas vidi, niti nas raspoznaje.’ Rekao je: ‘Zar ste vas dvije slijepe, zar vi ne vidite?’ (Sakupljači Sunena, Tirmizi, sahih)

– Aiša, r.a., upitala je Allahova Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, treba li ili ne treba tražiti pristanak djevojke čiji su je roditelji željeli udati. ‘Treba’, odgovorio je. Aiša je rekla: ‘Djevojka se, kad se upita, obično zastidi’.’ Reče: ‘Njena šutnja je znak njenoga pristanka.’ (Muttefekun alejhi)

– Postupamo prema ovoj fetvi: ‘Da se od djevojaka prilikom udaje mora tražiti njena dozvola’.

– Prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ‘Udavana žena prilikom udaje ima veće pravo na odluku od svoga staratelja, a djevojka se pita za dozvolu o udaji. Njen pristanak je njena šutnja.’ (Muslim)

– U drugoj predaji se navodi da od djevojke njen otac traži dozvolu za udaju, a njena dozvola je šutnja.

– Neka neudana djevojka je došla Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem, i kazala da je njen otac udao za onoga kojega ne želi, pa joj je dao pravo da izabere između ostanka ili rastave braka.’ (Ebu Davud)

– Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, naredio je da se od djevojke mora tražiti dozvola za udaju, a zabranio je da je staratelji udaju bez njene saglasnosti i dao pravo izbora onoj koja je udana a nije upitana za dozvolu.

Izvor: knjiga Poslanikove fetve
svjetlo-dunjaluka