U svojoj 14 god. počinila sam najgore djelo u životu

Visits: 1446 Today: 3

Od malih nogu sam išla u džamiju i naučila klanjati i sve je bilo dobro do tog jednog dana

PITANJE:

Esselamu alejkum!

Dragi brate dok pišem ovo suze mi niz lice teku jer me strah Allaha dragog.
Molim te halali mi što ovo pitanje ovako javno postavljam jer nije za javnost.
Ne pričam više ni sa kim o tome ali mi srce i duša trunu.

U svojoj 14 god. počinila sam najgore djelo u životu -pokušala sam ubiti se-

Ni do dana današnjeg ja ne mogu da sebi nađem odgovor šta to bi sa mnom.
Odrasla sam u patrijahalnoj porodici mati muminka otac dobar je čovjek ali pije i ne klanja. Od malih nogu sam išla u džamiju i naučila klanjati i sve je bilo dobro do tog jednog dana.

Vjerujte mi ali Allahom se zaklinjem da ne znam šta mi je bilo tu noć jer nisam o tome nikada prije razmišljala. Dugo sam bila bolesna nakon toga i sada sam hvala dragom Allahu u redu ali moje srce i duša nisu. Udala sam se za prekrasnog muža mumina koji me voli i dobar je prema meni. Skromno živimo ali fino mi je sa njim. Međutim ja mu nisam rekla šta se sa mnom desilo rekla sam samo da sam bila bolesna. Strah me je i stid bilo kome išta reći. Ne znam više šta me je više strah živjeti ili umrijeti. Svaki dan se sjetim toga i suze mi poteku niz lice.

Toliko me strah Allahove kazne da sada moj muž misli da nekada pretjerujem. Šta god da mi se desi pa i nešto malo da smetnem s uma ja mislim da me šejtan sputava. Klanjam i molim Allaha dž.š. za oprost ali ne znam da li Allah dž.š. prima dove i molitve od odvratnih ljudi kao što sam ja.

Poštujem svog muža ali me stid da mu to kažem. Stid i strah me je da hodam a kako mi godine idu sve se više bojim smrti. Bojim se kazne od Allaha dž.š. Mogla bi pisati stranice i stranice kako me to muči.
Da li ima ikakve imalo nade za mene ili ću u džehenemu da truhnem radi svog gnusnog djela. Znam da je Allah dž.š najmoćniji i najmilostiviji on stvara i rastvara i određuje šta i kako će biti. Ali za utjehu mojoj duši ako možete preporučite nešto.

Neka vam se Gospodar svih svjetova smiluje…

ODGOVOR:

Es-Selamu alejkum ve rahmetullah!

Neka je slavljen Uzvišeni Gospodar koji kaže: “O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili ne gubite nadu u Allahovu milost, Allah će oprostiti sve grijehe, On je taj koji mnogo prašta i samilostan je.”

I neka je selam i salavat na Poslanika s.a.v.s. koji je rekao: “Zovnuće se na Sudnjem danu čovjek, pa će mu se rasprostrijeti 99 sidžilla (knjiga) a svaka knjiga duga dokle pogled dopire,. Zatim će mu se reći: Da li poričes nešto od ovoga? -kazaće: Ne, Gospodaru!-biće mu rečeno: Imaš li opravdanje ili kakvo dobro (djelo)? Pa će se prepasti čovjek i reći: Ne! Tada će mu biti kazano: Naprotiv ti kod nas imaš mnoga dobra i neće ti se učiniti nepravda. Izvadiće mu se karta na kojoj će pisati dva šehadeta.(Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik)”. Pa će kazati: Šta je ova karta u odnosu na ove knjige? Biće mu rečeno: Neće ti se učiniti nasilje! Pa će biti stavljene knjige na jedan tas vage a karta na drugi, pa će popustiti knjige a prevagnuće težina karte” (Tirmizi sa dobrim lancem prenosilaca).

Cijenjena sesto u islamu. Ne postoji grijeh koga Uzvišeni Allah neće oprostiti ako se rob iskreno pokaje. Prema tome nema nikakve potrebe za panikom i brigom. Budi zahvalna Uzvišenom Allahu koji te je spasio zla koga si htjela učiniti. Zar da uništavaš sebe, svoju vjeru, brak itd. zbog onoga što se nekada davno moglo desiti?!

Nastavi živjeti kao da se ništa nije desilo.

Ti ipak nisi počinila ono najgore, a za sami pokušaj ubistva dovoljna je iskrena dova. Ako bi se i drugi muslimani koji su počinili grijeh ponašali na taj način (da tuguju i brinu i izgube nadu u Allahovu milost), bojim se da bi većina njih imala ružnu konačnicu. Posebno oni koji nisu klanjali, jer je ostavljanje namaza gore kod Allaha od samoubistva.

Uz Allahovu pomoć ti nećeš biti džehenemsko gorivo, već ćes biti u najvišim džennetskim firdevsima, samo se drži pravog puta, Kur’ana i Sunneta i prakse prvih generacija.

Molim Allaha da pomogne i nama i tebi, na dunjaluku i Ahiretu.

Es-Selamu alejkum!

odgovorio dr. Safet Kuduzović