U grijesima se davi i onda hoće sa par rukji da se izbavi… E pa teško!

Visits: 1801 Today: 2

📍 Pojava koja najviše privlači pažnju kada je riječ o džinskom djelovanju na ljude je umišljenost i opravdavanje svega lošeg što nam se dešava džinskim djelovanjem:
❌ Problemi sa roditeljima – džini krivi!
❌ Problemi sa djecom – džini krivi!
❌ Ne stupa se u brak – džini krivi!
❌ Brak se raspada – džini krivi!
❌ Razboli se od nezdravog života – džini krivi!
❌ Ništa korisno ne radi – džini krivi!
❌ Učenje slabo ide – džini krivi!
❌ Loše se osjeća – džini krivi!

⚠️A u grijesima se davi, i onda hoće sa par rukji da se izbavi… E pa teško! Jer, izgleda, nije do džina nego do TEBE!!! Razmisli…
💢 Osnova je da ne postoji problem sa džinima, već da je problem u samoj osobi i njenom ponašanju, odnosno u udaljenosti od Allaha, jer Uzvišeni kaže:
“A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti…” (Ta-ha, 124.)

💡 Pa je na osobi da popravi prvo sebe i povrati se Allahu u potpunosti, a ne da svoje loše ponašanje i probleme opravdava džinima, jer Uzvišeni kaže:
“Onaj ko bude slijedio uputu Moju neće zalutati i neće nesretan biti.” (Ta-ha, 123)
Pa ako je osoba, i nakon što se u potpunosti predala Allahu izvršavanjem obaveza i klonjenjem zabrana, i dalje u problemima onda se može govoriti o džinima.
Uzvišeni kaže: “Onome ko se istinski Allaha bude bojao, Allah će mu IZLAZ dati i opskrbit će ga odakle se on i ne nada, a ko se osloni na Allaha, On mu je dovoljan!” (Et-Talak, 2-3.)

🔶 Uzvišeni Allah je rekao da prvo budemo bogobojazni a onda će dati izlaz, a ne obrnuto da čekamo izlaz pa onda da budemo bogobojazni.
Dakle, takvim redom se dolazi do uspjeha, uz Allahovu pomoć.
Uzvišeni Allah kaže: “Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.” (En-Nahl, 97)
Mr. Irfan Klica