Tri Poslanikova savjeta

Visits: 7672 Today: 3

Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova. Neka je salevat i selam na posljednjeg Allahovog Poslanika i miljenika Muhammeda a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i na sve dobre Allahove robove.

Allah dž.š. u Kur’anu kaže:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

”Ti opominji – savjetuj, a opomena će, doista, koristiti vjernicima.” (Ez-Zarijat, 55.)

Shodno ovim Božijim riječima danas ću vam prenijeti tri savjeta, tri opomene, koje nam dolaze od Poslanika Muhammeda a.s.

“Jedan je čovjek došao Allahovom Poslaniku a.s. i rekao: ‘Allahov Poslaniče, oporuči mi nešto (posavjetuj me) i u tome budi kratak!’ Vjerovjesnik a.s. je rekao: ‘Kada ustaneš da klanjaš namaz, klanjaj kao što klanja onaj koji napušta ovaj svijet! Ne govori ono za što ćeš sutra tražiti ispriku (za što ćeš se kajati)! I ne žudi za onim što se nalazi u rukama drugih ljudi!’”

Kada ustaneš da klanjaš namaz, klanjaj kao što klanja onaj koji napušta ovaj svijet!

Namaz je stub vjere. Namaz je ono za što će vjernik prvo biti pitan na Sudnjem danu, pa ako mu namaz bude ispravan bit će mu ispravna i ostala djela, ako namaz bude neispravan, bit će i ostala djela. Namaz je ono što razlikuje vjernika od nevjernika. Namaz je naš razgovor sa Allahom. Namaz nas može približiti Allahu, ali isto tako namaz nas može odaljiti od Allaha, jer je Poslanik a.s. rekao: “Koga njegov namaz ne spriječi od bestidnih i griješnih dijela – taj se svojim namazom udaljava od Allaha dž.š..” U sljedećem hadisu Poslanik a.s. kaže: “Koliko je onih koji obavljaju namaz, a od toga imaju samo teškoću i umor.” A odmah u sljedećem kaže: „Čovjek od svoga namaza ima onoliko koristi koliko o istom bude mislio.”

Upravo ovaj posljednji hadis nam objašnjava sve gore ranije navedeno, pa zato braćo nemojmo se čuditi kada vidimo čovjeka koji klanja, a ujedno krade državnu ili privatnu imovinu. Klanja, a od njegovog jezika i ruku nije rahat ni insan ni hajvan. On jeste fizički klanjao, ali je njegovo duša bila daleko od namaza i Allaha.

Prenosi se da je El-Hasan rekao: “Svaki namaz u kojem srce nije prisutno – vodi kazni.”

Ne govori ono za što ćeš sutra tražiti ispriku (za što ćeš se kajati)!

Izreka kaže: „Čovjek je gospodar riječi koje nije izgovorio, ali je rob onih riječi koje su mu izmakle…“ “Četiri se stvari ne mogu vratiti: izgovorena riječ, izbačena strijela, protekli život i propuštena prilika.”

I ne žudi za onim što se nalazi u rukama drugih ljudi!’

Riječ je jedno najjačih oružja čovjeka. Rana koju napravi metak, nož…ona zamladi, ali rana koja se napravi riječju, jezikom, ona ne zamlađuje. Zbog poznavanja velike opasnosti jezika, Poslanik a.s. je rekao: : „Ko mi garantuje za ono što se nalazi između njegovih vilica (tj. jezik) i ono što je između njegovih nogu (tj. spolni organ) ja mu garantujem džennet.“ U drugom hadisu kaže: „Čovjek nekada izgovori riječ kojoj ne pridaje nikakvu važnost, pa će zbog nje padati u vatru toliko duboko kolika je razdaljina između istoka i zapada.“ A zatim opet kaže: „Od ljepote islama nekog čovjeka jeste da se ne upušta u ono što ga se ne tiče!“

Budi zadovoljan sa onim što ti je Allah dao i bit ćeš najsretniji čovjek na svijetu. Najpametniji čovjek je onaj koji što se tiče dunjalučkih ljepota i blagodati gleda one koji su u težoj situaciji od njega (ako nema dovolno para, on se sjeti da postoje oni koji ih nemaju nikako, ako je bolestan, pa ima i bolesnijh), a što se tiče ahiretskih stvari gleda one koji su ispred njega (ako je pobožan, pa ima i pobožnijih, ako dijeli sadaku , pa ima onih koji više od njega dijele).

Braćo, savjeti su kao kiša. Kada padnu na plodnu zemlju iz nje će niknuti razno bilje, a ako padne na krečnjak samo će kroz njega proći. Zamolimo Uzvišenog da nam današnji savjeti budu od koristi i da nas sačuva džehenemske vatre. Amin!!!

dzematdonjevukovije.org