TRI POKUĐENE STVARI KOJE SU PRISUTNE U NAŠIM DŽAMIJAMA

Visits: 409 Today: 4

Prvo, pokuđeno je sjediti naslonjen na lijevi dlan iza leđa, a vidimo da u džamijama mnogi tako sjede, kod slušanja hutbe, npr. Ovo je pokuđeno od Allahovog Poslanika, savs, štaviše ovo je oponašanje židova, jer oni tako rade.
Ne smeta sjediti oslonjen na desni dlan ili zatvorenu šaku, ali gornje spomenuto treba izbjegavati.

Drugo, pokuđeno je klanjati zavrnutih rukava, a to, također, često vidimo u našim džamijama. Ljudi dođu u košuljama dugih rukava i onda ih zavrću prilikom klanjanja. Hadis Allahovog Poslanika, savs, ovo zabranjuje.Također, po hadisu koji se nalazi kod Buharije pokuđeno je skupljati kosu i odjeću prilikom klanjanja i padanja na sedždu. Vidimo neke džematlije sa dugom kosom kako istu vežu u rep i tako obavljaju namaz, a ovo je mekruh. Ako muškarac već ima dugu kosu, treba je pustiti u namazu i tako klanjati.Ne smeta klanjati kratkih rukava, niti prije i poslije namaza vezati kosu, da se pogrešno ne razumijemo…A, Allah Uzvišeni najbolje zna.

Prof. Sanin Musa Portal Svjetlo Dunjaluka