Tešnjak Muhamed Hundur novim sjajnim tekstom posramio sve nesavjesne vozače u BiH

Visits: 334 Today: 2

Neumorni Tešnjak Muhamed Hundur sa mnogo uspjeha nastavlja analizirati probleme običnih ljudi u našoj zemlji, a sve to ne ostaje neprimjećeno ni u projektu “Frontal Blog Challenge” čiji je sudionik.Naime, Hundur učestvuje u projektu portala frontal.ba, koji se realizuje uz podršku Ambasade SAD u BiH, a o tome smo ranije pisali ovdje.Nakon što je napisao zaista inspirativan tekst o radničkim pravima u BiH, odlučio se pozabaviti još jednim važnim problemom.U najnovijem blogu Hundur piše o nesavjesnim vozačima i njihovom nonšalantnom odnosu prema policiji u našoj zemlji. Analiza je zasnovana na istraživanju koje je Hundur proveo koristeći se brojnim zakonima koji reguliraju sigurnost saobraćaja, ali i prava i ovlaštenja nadležnih službenika.Njegov blog prenosimo u cijelosti i bez intervencija.

Ko je stariji: policajac ili vozač?Počesto me moji dragi prijateji pitaju šta to policija smije raditi a šte prilikom zaustavljanja vozila, odnosno koja su to njihova prava prilikom kontrole od strane policije.
Pa krenimo redom:

1. Ja nisam dužan da zaustavim svoje auto niti da postupim po naređenju policajca ako on nije postavio čunjeve i tako označio mjesto zaustavljanja.Lave moj, u Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 84/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18) u članu 2. stav 2. piše: „Kontrolu i regulisanje saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini vrše ovlaštena lica nadležnog organa unutrašnjih poslova“, u članu 25. Stav 5. „Učesnici u saobraćaju dužni su postupati prema znacima ili naredbama koje daju ovlaštena lica i kad se time odstupa od svjetlosnog saobraćajnog znaka ili drugog saobraćajnog znaka ili pravila saobraćaja“ i u članu 152. stav 1. „Učesnici u saobraćaju moraju da postupaju po zahtjevima izraženim pomoću znakova ili prema naredbi policajca ili drugog lica koje na osnovu ovlašćenja iz zakona obavlja kontrolu i regulisanje saobraćaja na putevima“, kratko rečeno: Ti moraš postupati kako ti ovlašteno lice pokaže ili kaže pa čak i da kršiš pravila saobraća, da zaustaviš vozilo kada ti to narede, bilo čunjeva ili ne. Ako nepostupiš po naredbi, postaješ sumnjivo lice, pokrenut će se potjera zatobom i izlažeš se negativnoj posljedici po svom kućnom budžetu. Razmisli! 2. Da li policijski službenik mora reći zbog čega me je zaustavio?Da! Policijski službenik je dužan da ti kaže zbog čega te je zaustavio (redovna kontrola učesnika u saobraćaju, alkotestiranje učesnika u saobraćaja ili te pak „uslikao“ sa radarom i sl.), osim toga, Zakon o policijskim službenicima BiH, Zakon o policijskim službenicima FBiH, Zakon o Policiji i Unutrašnjim poslovima RS, propisano je da, citiram: „Policijski službenik je obavezan da se prije primjene policijskih ovlašćenja identifikuje pokazivanjem službene policijske legitimacije i/ili policijske značke.“ što znači da vozač mora znati da je u pitanju policijski službenik, a po zahtjevu vozača policijski službenik bi trebao reći i ime i prezime ili broj značke. 3. Da li baš moram puhati u aparat ako to ne želim?Da srećo! Imaš svo pravo svijeta da odbiješ alkotestiranje – puhanje u aparatić ali zato ćeš dobiti prekršajni nalog zbog odbijanja povrgavanju alkotestiranju i imat ćeš tu privilegiju da uz policijsku pratnju budeš odvezen u zdravstvenu ustanovu i to u policijskom vozilu, koja furka ejj, gdje će ti izvaditi krv i onda će se konstatovati da li si pijan ili ne. Naravno sve o tvom trošku ako se dokaže da si pod dejstvom alkohola. Zato bolje ti je da pušeš u aparatić nego u novčanik, ali svakako trebaš biti kažnjen ako voziš pod dejstvom alkohola. Nema tu opravdanja jer ugrožavaš sigurnost učesnika u saobraćaju!

4. Dobila sam kaznu jer se nisam povezala. Šta je njega briga što nisam povezan!To ti misliš. Država vodi računa osvojim građanima i njihovoj sigurnosti. Potrošeno je vjerovatno na milione eura na testiranje sigurnosti pojaseva kao i o njihovim prednosti i nedostacima. Državi je u interesu da si ti zdrav i živ a ne da si mrtav ili invalid. Pa zato je i propisala da se moraš vezati i svi ostali koji se nalaze u autu. Ako nećeš dobrovoljno, onda ćes da platiš. 5. Šta policijski službenik smije još?Kako je dato ovlaštenje policijskom službeniku tj. ovlaštenom organu da vodi kontrolu i regulisanju saobraćaja na putevima u BiH, data su ima široka ovlaštenja kao npr. da kontroliše učesnike u saobraćaju što znači: da li imaju važeću vozačku dozvolu, da li su svi u vozilu povezani sigurnosnim pojasom, alkotestiranje i testiranja na opojne droge i druge supstance ili stanja koja mogu uticati na sposobnost upravljanja vozilom, može da pregleda osvjetljenje na vozilu, gume a može bogami i da vozila uputi na vanredni tehnički pregled ako po vlastitoj procjeni ocjeni da postoji osnova sumnja da vozilo nije ispravno ali i da isključi vozilo iz saobraćaja, kratko rečeno „sve“ što je u okviru kontrole i regulisanju saobraćaja na putevima u BiH i vođenju o sigurnosti učesnika u saobraćaju a na osnovu Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH. Toplo vam preporučujem da ga pročitate!!!

Vidmo da policijski službenik ima široka ovlaštenja pri regulisanju i kontroli saobraćaja na putevima u BiH. Ehhh sad: Ko ja prava ima vozač?Vozač ima pravo da bude upoznat zbog čega je zaustavljen, da se policijski službenik predstavi (pokazivanjem legitimacije i/ili policijske značke odnosno policijska značka mora biti na vidljivom mjestu), da se prema njemu postupi na korektan način, poštujući njegovo dostojanstvo, ljudska prava, da se nevrši bilo koji oblik diskriminacije.Vozač ima mogućnost da odbije da potpiše prekršajni nalog i da ide na sudsko odlučivanje. Trebate imati sa na umu da sud može da vas oslobi kazne, da je potvrdi kaznu i da vam izrekne veču kaznu.Ukoliko se ipak desi da policijski službenik povrijedi neko pravo vozača – građanina ili neadekvatno, suprotno zakonskim ovlaštenjima, postupi prema vozaču, vozač ima pravo da podnese prijavu na rad policijskog službenika nadležnoj policijskoj upravi u usmenom ili pismenom obliku (ja kad podnosim prijavu protiv bilo koga to radim isključivo pismenim putem i to u dva primjerka, jedan meni jedan njima, odnosno ako šaljem poštom onda sa povratnicom) a nadležne službe će provjeriti tačnost informacija i ako se utvrdi da ima propusta u djelovanju policijskog službenika, dotični će biti i adekvatno sankcionisan.Naravno, dragi vozači morate imati u vidu da se i vi morate adekvatno i pristojno ponašati prema policijskim službenicima. Jer oni rade samo svoj posao za dobrobit svih nas. Primjetio sam da neki ljudi imaju određenu averziju prama bilo kojem postupku policijskog službenika pa i općenito prema policiji. To je tvoj lični problem i naravno to ne znači da se zbog toga možeš ponašati prema policijskom službeniku kako ti hoće, ali ni on prema tebi kako on hoće. Za sve imaju data pravila ponašanja a na nama je da ih poštujemo. Sviđalo se to nama ili ne.Ovaj blog predstavlja kratki osvrt na prava i dužnosti vozača i nadležnog organa u saobraćaju i služi isklučivo kao kratka informacija i na isti se ne može pozivati prilikom policijske kontrole. Navedeni su važeći zakoni u BiH te ih je potrebno pročitati kako biste bili upoznati sa svojim pravima ali i dužnostima. Prema svemu napisano, može se reći da je u svakom slučaju policajac „stariji“ od vozača – zaključuje se u tekstu.

bhdijaspora.net