Svećenik u Švedskoj crkvi je danas pustio crkvena zvona da zvone kada je jedan danski političar htio na trgu da govori protiv islama

Visits: 3607 Today: 2

Fredrik Hollertz, svećenik (pop) u Švedskoj crkvi je danas pustio crkvena zvona da zvone baš u trenutku kada je jedan danski, desničarski političar htjeo na trgu da govori protiv islama i Kur’ana (ovaj bolesnik, političar ima običaj zapaliti Kur’an (musaf) na ovakvim skupovima). Svećenik je prijavljen policiji zbog ovog puštanja crkvenog zvona, a kada je naknadno upitan da li se pokajao to što je uradio poslije prijave, odgovorio je da nije.

N-UM.com